Borreminne hovedside

Borreminne - Register

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Søk
 

Register over artikler i Borreminne 
(bygger på trykt utgave i 1998-1999-utgaven s. 145-152. Sidetall viser til trykt utgave)  

Av Mona Cortner Pihl, Horten Bibliotek

 

Forfatter:

Tittel:

Emne:

Utgave/side:

Alsvik, Steinar Borreminne, et jubileum Borreminne, historie Borreminne 2004,
s.76 - 78

Alsvik, Steinar

Restaurering av Bruserød - Borre Historielags storprosjekt .

Borreminne 1985, s.33 - 34, ill.

Andersen, Flávio Duarte Fra marineboliger til verneverdig haveby Apenes Borreminne 2000, s.9-34
Backe, Leif Tyskernes regler under krigen 2. verdenskrig, Horten, Borre Borreminne 2000, s. 72-75

Baggethun, Rolf

Mysteriet på Knerrestien.

Borreminne 1992, s.60-61, ill.

Baggethun, Rolf Truende kanonløp i natten 1905, Horten, krigsforberedelser, Marinen Borreminne 2004,
s.102 - 104

Bakken, Asbjørn

Grevens kirkepolitikk

(Borre kirke, Nykirke kirke, Løvøy kapell)

Borreminne 1985, s.15 - 28, ill.

Beckmann, Øivind Barnehagen i Asylgata Hortens barneasyl  Borreminne 2003,
s.79 - 82
Beckmann, Øivind Fuglesangen Borreminne 2001, s. 65 - 66
Beckmann, Øivind Gården Tjorn i Holtandalen Tjorn, Holtandalen Borreminne 2003,
s.55 - 57
Beckmann, Øivind Holtandalens kongsgård? Hustuftefunn Borreminne 1998-99, s.131-133
Beckmann, Øivind Horten vannverk 1905-2005 Vannverk Borreminne 2005,
s.8-18
Beckmann, Øivind Kirkeveien langs Borrevannet Borreminne 2003,
s. 52 - 54
Beckmann, Øivind Knudsrødhytta Knudsrødhytta Borreminne 2004,
s.36 - 37
Beckmann, Øivind

Kommunens bekkekverner

Borreminne 2002,
s.73 - 77
Beckmann, Øivind Lensmannshytta nord for Borrehaugene Borreminne 2002,
s.86 - 87
Beckmann, Øivind Skytebanen på Holtan Skytebane, Holtan Borreminne 2001, s.80 - 81
Beckmann, Øivind Uofisielle stedsnavn Stedsnavn Borreminne 2004,
s.91 - 93
Beckmann, Øivind Uoffisielle stedsnavn i Horten Stedsnavn Borreminne 1998-99, s.109-113
Beckmann, Øivind Vadla og Spellemannshaugen Borreminne 2002, s.30 - 31
Beckmann, Øivind "Vanninga" Borreminne 2002,
s.89
Beckmann, Øivind Åsen I.F. Åsen idrettsforening Borreminne 2005,
s.54-55

Berg-Hansen, Jon Erik

Ny Borrebok/bygdebok ?

Borreminne 1986, s.16 - 17

Berg-Hansen, Jon Erik

Stedsnavn i Borre

Borreminne 1988, s.18 - 22.

Berg-Hansen, Jon Erik

Stedsnavn i Horten og Borre

Borreminne 1992, s.77 - 79

Berg-Hansen, Jon Erik

På ære og samvittighet i 1711

Forordningen om Folkelønn- og skoskatten fra 1711

Borreminne 1993, s.77 - 79, ill.

Bexrud, Egil Båten som motvillig forlot Bastøybukta Borgsten Borreminne 2005,
s.43-45
Bexrud, Egil MAZA MAZA Borreminne 2005,
s.37-42

Bexrud, Sverre

Lysbombeangrepet på Horten 13. Desember 1944

Borreminne 1995, s.31 - 36

Bexrud, Sverre

17. Mai 1941 - et krigsminne

Horten, 2 . Verdenskrig

Borreminne 1995, s.45 - 48, ill.

Bille, Lia Da prins Carl av Sverige gjestet Solbakken i Borre Prins Carl Borreminne 1998-99, s.45-48
Borreminne i USA Borreminne 2001, s.78 - 79

Borreminne-komiteen 1992

Dristige flypionerer på Horten

Premierløytnant Hans Fleischer Dons og flyet START, 1. Juni 1912, Gannestad-jordet

Borreminne 1992, s.14 - 19. Ill.

Borreminne-komiteen 1992

Preus Fotomuseum - på historisk grunn ?

Flytting til Magasin A, Karljohansvern.

Borreminne 1992, s.22 -23., ill.

Borreminne-komiteen 1992

130 år i arbeidet for misjonen

Stoff om Nykirke Misjonsforening, samlet av Daniel Ims

Borreminne 1992, s.69 - 71.

Borreminne-komiteen 1992

Navn skjuler historie

Stedsnavn-forklaringer.

Borreminne 1992, s.80 -82.

Borreminne-komiteen 1992

Bruserød blir brukt.

Borre historielags årsmøte 1991

Borreminne 1992, s.88 ( bakside)

Borreminne-komiteen 1993

Historielagets virksomhet 1992 - 1993.

Borre Historielag

Borreminne 1993, s.34 - 35.

Borreminne-komiteen 1993

Bruserød, Historielagets prakteiendom

Borreminne 1993, s.36 - 38, ill.

Borreminne-komiteen 1993

Å lese et terreng

Boplasser i steinalderen. Vegge på Nykirke.

Borreminne 1993, s.39 - 41, ill.

Borreminne-komiteen 1997

Kongenes Borre

Borreminne 1997, s.75. Ill.

Borreminne-redaksjonen 1994

Bastøy/Væderøy

Borreminne 1994, s.34 - 36,ill., kart

Borreminne-redaksjonen 1994

Spennende funn i Vassbånn

Borrevannet

Borreminne 1994, s.70, ill.

Borreminne-redaksjonen 1995

De to sverdfunnene på Vold og Tveiten

Tveegget vikingtidstype.

Borreminne 1995, s.90 - 91, ill.

Borreminne-redaksjonen 1995

Middelalderøks fra Skoppum

Fra gården Viulsrød. Ca. 1300 -1500.

Borreminne 1995, s.92, ill.

Borreminne-redaksjonen 1995

Et forsinket korstog til Jerusalem. Om dansker og nordmenns reise til det hellige land.

Hentet fra Danmarks Historie.

Borreminne 1995, s.93 - 95

Borreminne-redaksjonen 1998-99 Hadde Snorre rett - forskerne tviler Borrehaugene, Nasjonalparken Borreminne 1998-99, s.34-39
Borreminne-redaksjonen 1998-99 Skipsgraven og Borrefunnet Borrehaugene, Nasjonalparken Borreminne 1998-99, s. 40-42
Borreminne-redaksjonen 1998-99 Olsok på Bruserød 1999 Borreminne 1998-99, s.102
Borreminne-redaksjonen 2000 Nykirke Kirke 800 år Nykirke Kirke Borreminne 2000, s.35-39
Borreminne-redaksjonen 2000 På sokkel i Storgaten - Oscar Wisting Oscar Wisting Borreminne 2000, s.57-59
Borreminne-redaksjonen 2000 Borre Historielag arver Borreminne 2000, s.65
Borreminne-redaksjonen 2002 Heinrich Wilhelm Zogbaum Marinemusikken Borreminne 2002, s.41 - 43
Borreminne-redaksjonen 2002 Fra sportsarkivet : Bilder fra idrett Borreminne 2002,
s.68 - 71
Borreminne-redaksjonen 2002 Gamle klassebilder Borreminne 2002,
s.92 - 96
Borreminne-redaksjonen 2003 Kjøbecontrakt om Horten og Brom Brom, Johan Beck Borreminne 2003,
s.58 - 61
Borreminne-
redaksjonen 2004
Eksplosiv interesse for lokalhistorisk arkiv lokalhistorisk arkiv, Horten, Borre Borreminne 2004,
s. 38
Borreminne-
redaksjonen 2004
Bryggeriet på Sollistrand 150 år Horten Bryggeri Borreminne 2004,
s.9-27
Borreminne-
redaksjonen 2004
Tore Lundbye til minne Tore Lundby Borreminne 2004,
s. 8
Bratli, Kjell Arne Byens storstue og fagforeningshus Sjømilitære Samfund Borreminne 1998-99, s.135-144
Bratli, Kjell Arne Horten Ingeniørhøgskole 1855-2005 Horten Ingeniørhøgskole, Horten Tekniske Skole Borreminne 2005,
s.23-31
Bratli, Kjell Arne Ingeniøren som ble Norges fremste fotograf Anders Beer Wilse Borreminne 2005,
s.32-35
Bratli, Kjell Arne Johan Oscar Smith: En underlig Horten-historie Vennene, Smiths venner, Skjulte Skatte Borreminne 1998-99, s.59-70

Bratli, Kjell Arne

Seilskipene fra Horten.

"Horten skipsverft". - Forskjellige skuter. -Typer seilskuter.

Borreminne 1988, s.25 -29.

Breda, Alf Hva var det som førte til 1905? 1905 Borreminne 2004,
s.105 - 107

Brendalsmo, A. Jan

Hvem bygde kirken på Løvøya ?

Løvøya, Skåne-ætten, Bisp Eystein Aslaksson.

Borreminne 1991, s.28 -33. Ill.

Brevik, Arne Da Bikjenmyra ble bygget ut Bikjenmyra Borreminne 2004,
s.39 - 41
Brevik, Arne Snekkernes hverdag under og etter krigen   Borreminne 2004,
s.74 - 75

Broch, Lagertha

Omslagsbilder: lerfivel, Tussilago Farfara

Hortens Diskusjonsforenings emblem

Borreminne 1995, s.08, og bakre omslag.

Broe, Unni og Trøim, Isa

Skinner og minner. Kulturminneregistreringer i Borre i lys av jernbaneplaner.

Kulturminner Jernbanestrekningen Nykirke - Barkåker. NSB rapport "Skinner og minner". Glenne. Hulveien i Olledalen, Vestre Solberg. Østre Sande.Bygdeborger.Raet. Jordbrukshistorie. Skoppum jernbanestasjon.

Borreminne 1997, s.21 -32, ill. kart.

Bugge, Svein

Bastøy - Oslofjordens perle.

Gård -guttehjem - vernehjem - fengsel.

Borreminne 1994, s.27 - 33, ill.

Bugge, Svein

En Bastøy-gutt forteller

Bastøy skolehjem.

Borreminne 1995, s.69 - 76, ill.

Bugge, Svein

Bastøy skolehjem.

Bl.a. Reglement fra 1990.

Borreminne 1996, s.61 - 66, ill.

Buaas, Laila (f. Waaler Jacobsen)

Bilder fra eldre tider

Horten, Åsgårdstrand, Fagerheim skole, Skoppum, Bastøy

Borreminne 1991, s.51 -54, ill.

Buaas, Laila (f. Waaler Jacobsen)

"Bilder fra hennes postkortsamling"

Ysteriet, Nykirke. Åsgårdstrand

Borreminne 1992, s.65.ill.

Buaas, Laila (f. Waaler Jacobsen)

"Bilder fra hennes postkortsamling"

Apenes. -Prestegaten,Horten

Borreminne 1993, s.04.

Bø, Liv Eyde

Semb Hovedgård

Borreminne 1988, s.08 - 12. Ill.

Bø, Liv Eyde

Et oppsiktsvekkende eiendomsskjøp.

Semb Hovedgård. Sam Eyde.

Borreminne 1997, s.08 - 16, ill.

Børresen, Jacob Admiralstriden 1905-1909 Admiralstriden, 1905, Horten, krigsforberedelser, Marinen, Oslofjorden, Jacob Børresen Borreminne 2005,
s.94-121
Børresen, Jacob Krigsforberedelser i ytre Oslofjord 1905 1905, Horten, krigsforberedelser, Marinen, Oslofjorden, Jacob Børresen Borreminne 2004,
s.108 - 131
Bårnes, Asbjørn Horten kirke i sitt 150. år Horten kirke Borreminne 2004,
s.28 - 32

Colban, Arild

Da oldemor tok med kua og flyttet til Tveiten

Karen Gjermundsen, Johan Mathisen, Karen Mathisen, f. Hansen.

Borreminne 1989, s.13 - 14, ill.

Dahl, Anne Marie

Barndommens vei

Riksvei 310

Borreminne 1990, s.21 - 23

Dahlström, Sven-Erik Öppnade 1903 och stängde först efter 56 år Skomakerverksted, A.G. Magnussen Borreminne 2004,
s.94 - 100

Duvholt, Hege Marie

Willy Jensen - femti år siden krigens slutt. Interjuvet av …

Horten, 2. Verdenskrig.-Grinisang.

Borreminne 1995, s.37 - 40, ill.

Dyrhaug, Tore To falne og en middag i Melsomvik 1905, Marinen, krigsforberedelser,
Horten, Melsomvik
Borreminne 2004,
s.132 - 138

Eik, Solveig

Krigshverdagen i Horten. Intervjuer

Borreminne 1995, s.41 - 44, ill.

Engelsen, Anne

Hortens Diskusjonsforening. Norges eldste kvinnelige diskusjonsforening

Borreminne 1995, s.49 - 54, ill.

Eriksen, Erik Schou Borre Historielag 25 år Borreminne 2003,
s. 5 - 6

Eriksen, Erik Schou

Eystein Aslakson - Fra bondeætt til bispeembede i Oslo.

Mannen bak "Røde Bok"

Borreminne 1988, s.30 -34.,faksimile

Eriksen, Erik Schou

Ride ride ranke - hesten heter Blanke - Dronning Blanche av Namur på Tunsberg Hus.

Borreminne 1989, s.09 -12, ill.

Eriksen, Erik Schou

Salig på dommedag

Straffesaker i Borre på 1600-tallet.

Borreminne 1989, s.15 -16, ill.

Eriksen, Erik Schou

Fra Ballingsgate i Holtandalen til Det Hvite Hus i Washington

Ole Peder Hansen Balling

Borreminne 1990, s.16 - 20, ill., port.

Espelund, Arne

Jern og stål på vikingvis. Nordiske håndverksdager i Borre 1996.

Jernvinna. - Smiing. Blesterovnsanlegg. Fremstilling av blåsterjern i Evenstadovn

Borreminne 1996, s.87 -92, ill. fig.

Flåten, Erna

Da krigen kom til Vold

1940-45.

Borreminne 1991, s.48 -50

Flåten, Oddvar Historiske turstier i Borre Turstier Borreminne 1998-99, s.114
Frantsen, Kari Glade barn i gamle hus Beckerbo, Horten Barneasyl Borreminne 2005,
s.56-58
Freberg, Bitte Berg Vår barndom på Bastø fyr Borreminne 2002, s.46 - 53

Frebergsvik, Lars

Fotoinnsamling på Nykirke

Borreminne 1988, s.13 - 14. Ill.

Frebergsvik, Lars

Foto-innsamling på Nykirke

Borreminne 1990, s.44 - 46.

Frebergsvik, Lars

Flyfabrikken fra sped start i 1912 til nedleggelse i 1965.

Marinens Flyvebåtfabrikk : Marinens Flyvevesen : Horten Flyfabrikk :LFK Horten Flyfabrikk : Flyfabrikken

Borreminne 1993, s.11 - 26, ill., kat.

Frebergsvik, Lars

Bunngarnsfiske i Frebergsvik.

Borreminne 1996, s.73 - 80, ill.

Gansum, Terje

Borrehaugene på ny i støpeskjeen - tanker omkring storhaugene i Vestfold

Vestfold, yngre jernalder.Borre, Gogstad, Farmannshaugen, Haugar,Kaupang, Oseberg

Borreminne 1996, s.08 -20. ill.kart.

Gansum, Terje Gullfunn på Borre Borrehaugene, Skipshaugen, utgravninger Borreminne 2003,
s.8 - 15

Gjeruldsen, Erik

Kiøsterudgården - noen refleksjoner om et impulskjøp.

Åsgårdstrand. Mathias Albretsen Riddervold.

Borreminne 1996, s.55 -60, ill.

Graabræk, Elin Borre kirkes prekestol Borre kirke, prekstol Borreminne 1998-99, s. 82-86

Gulli, Stein

Marinens Forsøksstasjon Borrevannet

1921. Sopwith-flyet

Borreminne 1994, s.37 -42, ill.

Gulli, Stein

Med F. 306 i aprildagene 1940

Fortalt av vernepliktig flyver Kolbjørn Røed til Stein Gulli, 22. September 1971

Borreminne 1994, s.43 - 47, ill.

Gulli, Stein

Tur-retur Horten. Hendelsene rundt en flymotor i fire akter

Flyfabrikkens Panthermotor. 2.verdenskrig.

Borreminne 1996, s.29 -36, ill.

Gulli, Stein

Karljohansvern - Norges første jagerflybase.

Fra 1917.- Sopwith Baby. - Marinens Flyfabrikk

Borreminne 1997, s.35 - 42, ill.

Gulli, Stein Skoleflyet MF-12 MF-12 Borreminne 1998-99, s.49-54

H.

Kriminelle nyheter fra Nykirke

Forf. er antagelig Harald Skreppedal.

Borreminne 1992, s.66 - 68, ill.

H., A.

Borres siste kramkar

Nils Hartvig Hansen. Tokerød

Borreminne 1987, s.06 - 08.

Halvorsen, Leif En kort historikk over Falkensten Falkenstein Borreminne 2002,
s.9 - 18
Halvorsen, Leif En liten oversikt over husmannsvesenet i Norge Husmannsvesen Borreminne 2002,
s.18 - 19

Hanche, Bjørg

Omslagsbildet:Jubileumseika fra 17. Mai 1914

Borreminne 1995, s.08.

Hansen, Asbjørn

Børjestua, Susingstua og Kuskestua

Portrett:Marinius Viulsrød

Borreminne 1986, s.14 - 15.

Hansen, Asbjørn

Borre for 6000 år siden

Steinalderen

Borreminne 1987, s.16 -17., kart.

Hansen, Asbjørn

Hadde Borre to "helligsteder" i hedensk tid ?

Gårdsnavn i Borre

Borreminne 1988, s.35 - 36.

Hansen, Jan Ingar

80 år siden Horten fikk sitt første brannkorps

Borreminne 1993, s.42 - 46, ill.

Hansen, Jan Ingar

175 år siden flåtestasjon på Horten ble bestemt.

Marinens hoved etablissement , Horten. -Byggenummer 1, "Freia".

Borreminne 1993, s.27 - 30., ill. port.

Hansen, Jan Ingar

Bastøferge- selskapet 100 år.

Aksjeselskapet Alpha, Moss.

Borreminne 1992, s.62 -64, ill.

Hansen, Jan Ingar

Bilder fra 80-års jubileet for premierløytnant Dons og flyet START

Borreminne 1992, s.02.ill.

Hansen, Jan Ingar

Da telegrafen og telefonen kom

Borreminne 1993, s.74 -76, ill.

Hansen, Jan Ingar

De tre rystelser. Kirken som sto i mot jordskjelv og bombing

Garnisonskirken på Karljohansvern 140 år 1995.

Borreminne 1995, s.83 - 86.,ill.

Hansen, Jan Ingar

Den optiske telegraf

Klaffetelegrafen.

Borreminne 1996, s.67 -72, ill.fig.kart.

Hansen, Jan Ingar Den siste vognmann Harry Bjerke Borreminne 2003,
s. 16 - 19

Hansen, Jan Ingar

Drosjene i Horten

Borreminne 1993, s.63 - 67.

Hansen, Jan Ingar

Elektrisk stemning for 80 år siden.

Horten elektrisitetsverk

Borreminne 1993, s.31 - 33, ill.

Hansen, Jan Ingar Fedevarer og fiinere colonial i 100 år Alfred Berg Borreminne 1998-99, s.115-120
Hansen, Jan Ingar For Konge, Fedreland og Flaggets heder postkort, Kongelige Norske Marine, bokomtale, Leif Preus Borreminne 2003,
s.92 - 93
Hansen, Jan Ingar Gannestad fra fogdegård til sykehjem Gannestad sykehjem Borreminne 2003,
s.30 - 41

Hansen, Jan Ingar

Gatenavn i Horten og Borre: C. Andersensgate.

Conrad Emil Andersen, boktrykkerieier. Jarlsbergeren. Hortens Avis. Børnetidene. Illustrert Familieblad.

Borreminne 1995, s.87 - 89.,ill

Hansen, Jan Ingar

Gatenavn og deres opprinnelse.

Prestegaten, Horten. Honoratius Halling

Borreminne 1993, s.61 - 62, ill.port

Hansen, Jan Ingar

Glassverket ved Borrevannet var Norges første.

Falkensten,Øvre Mølla, Kvisla

Borreminne 1992, s.46 - 51, ill.

Hansen, Jan Ingar

Gården og fergestedet Horten med Brom

Skipsverftet. Fergestedet Horten. Baltzer Rustad

Borreminne 1992, s.05 - 13, ill.kart.

Hansen, Jan Ingar

Hitra, båten som nektet å gi opp.

Borreminne 1993, s.86 - 89, ill.

Hansen, Jan Ingar Horten og 1905 Horten, 1905, Braarudaasbatteriet,
Falkenstenbatteriet
Borreminne 2004,
s.139 - 143
Hansen, Jan Ingar 100 år siden innvielsen av Horten Gamlehjem Horten Gamlehjem Borreminne 1998-99, s.55-58
Hansen, Jan Ingar 100 år siden skipsrederen kjøpte tilbake Borre kirke Borre kirke Borreminne 1998-99, s.71-81
Hansen, Jan Ingar En idrettsstjerne stoppes av verdenskrig Kristian Strøm jr. Borreminne 2004,
s.67 - 69

Hansen, Jan Ingar

Kaja Eides vei

Kaja Andrea Karoline Eide (Norena)

Borreminne 1994, s.91 - 92, ill.port.

Hansen, Jan Ingar Keisemarkens Brygge og Badehus bokomtale, Eva Gard Knudsrød Borreminne 2003,
s.47
Hansen, Jan Ingar Kjærsletta - en liten og idyllisk plass i Keisermarka Kjærsletta, Keisemark Borreminne 2000, s.54-55
Hansen, Jan Ingar Lokalhistorisk arkiv for oss alle Borreminne 2003,
s.87 - 91
Hansen, Jan Ingar Lokalhistorisk senter på Sykestua Lokalhistorie, arkiv Borreminne 2005,
s.80-83
Hansen, Jan Ingar Løvøykapellet Løvøykapellet Borreminne 1998-99, s.99-101

Hansen, Jan Ingar

Med Kartagos søyler og mumieføtter i lasten.

Christian Fredrik Klinck og Marinemuseet.

Borreminne 1992, s.20 - 21.ill.

Hansen, Jan Ingar Med såre hender og latterbrøl Masken 20 år Teatergruppen Masken Borreminne 2001, s.8-24

Hansen, Jan Ingar

MILORG D15 - et 50-årsminne.

Borreminne 1993, s.68 -71, ill.

Hansen, Jan Ingar

NS bruk av Nasjonalparken

Nasjonal Samling. Borre Nasjonalpark

Borreminne 1997, s.81 -88, ill.port

Hansen, Jan Ingar Skipshaugen 99 e.Kr. bokomtale, Bjørn Myhre, Terje Gansum Borreminne 2003,
s.94 -95

Hansen, Jan Ingar

Skulpturer i Horten: Tordenskiold-statuen

Anders Svors Tordenskioldsstatue på Sjømilitære Samfund , KJV.

Borreminne 1993, s.59 -60, ill.port.

Hansen, Jan Ingar Solidarisk i kampen mot ildebranne Horten Arbeideres gjensidige brandassuranseforening, Horten Gjensidige brannassuranseforenig, Borreminne 2004,
s.42 - 61
Hansen, Jan Ingar Statsministeren fra Horten som måtte gå Georg Francis Hagerup Borreminne 2005,
s.88-93

Hansen, Jan Ingar

Vannmangel og vannverk

Bassenget Røreåsen, Pumpestasjonen Borrevannet.

Borreminne 1992, s.24 - 31, ill., faksimile

Hansen, Jan Ingar Vardebrenning til glede og forargelse vardebrenning Borreminne 2000, s. 66-71
Hansen, Jan Ingar Verner vegminner i Horten på feil historisk grunnlag! veier, Horten, Borre Borreminne 2000, s.60-64
Hansen, Jan Ingar Fra veigrus til Nasjonalpark Nasjonalparken, Borrehaugene Borreminne 2002,
s. 21 - 24
Hansen, Jan Ingar Den gjengrodde og nedslitte Nasjonalparken Nasjonalparken, Borrehaugene Borreminne 2002,
s. 25 - 29
Hansen, Jan Ingar Historisk kirkebilde tilbake Borreminne 2002, s.44 - 45
Hansen, Jan Ingar Sigurd Jansen 70 år Borreminne 2002,
s.78 - 79

Hansen, Sven Andreas

Europa-uken 1914 i Horten, 16, - 19. Juli 1914, den fjerde i rekken

Arrangør Kongelig Norsk Seilforening

Borreminne 1995, s.21 - 30, ill.

Hennø, Alf

Noen barndomsinntrykk under første del av 2. Verdenskrig

Horten.

Borreminne 1994, s.21 - 26, ill

Henriksen, Hans

Minner fra min barndoms dal

Adal. - Ra-skolens elever 1919

Borreminne 1986, s.18 -38, ill.

Henriksen, Hans

Minner fra min barndoms dal

Adal. Ra.Fossnes Landbruksskole.Gravferdsskikker.

Borreminne 1987, s.18 - 29.ill.

Hohler, Erla Bergendahl Borrekorset Borrekorset Borreminne 1998-99, s.93-98
Huglen, Gunn Eleven som ble lærer Haakon Alexander Jørgensen, Horten Tekniske Skole Borreminne 2003,
s.62 - 
Høihilder, Eli Kari 17. mai i Borre Nasjonalpark 2002 Borreminne 2002, s.32 - 34
Høihilder, Karianne Citadellet Citadellet, Carl Johans Værn Borreminne 2001, s.34 - 45

Jacobsen, Kate

Livrekledte sjåfører satte farve på Åsgårdstrand

Da bilene kom til Åsgårdstrand.

Borreminne 1997, s.58 - 59.

Jacobsson, Bjørg Brev fra pol-isen, der menn var Menn Anton Amundsen, Fram, Framferden Borreminne 2003,
s.70 - 73
Jacobsson, Bjørg Hvor har alle tapre menn tatt veien? Martin Rønne, Bernt Balchen Borreminne 2004,
s.89 - 90
Jacobsson, Bjørg Hvordan var det når du var barn?   Borreminne 2004,
s.70 - 73
Jacobsson, Bjørg Leietagere i over 70 år i Storgaten 44 Borreminne 2002,
s.80 - 85

Jakobsen, Asbjørn N.

Den gamle stasjonen i Horten

Horten jernbanestasjon. Arkitekt Baltazae Lange.

Borreminne 1994, s.71 -77, ill.,plan

Jakobsen, K

Forsvarsanlegg i sagatidens Borre

Bygdeborger

Borreminne 1990, s.12 - 15, ill.

Jakobsen, Kjell

På historiske stier

Ramsliområdet

Borreminne 1991, s.24 - 27.

Jakobsen, Kjell

Apeness-slekten, gården og dens omgivelser

Ole Rasmussen Apeness.

Borreminne 1993, s.07 - 10, ill.port.

Jakobsen, Kjell

Langeslekten, en adelsslekt på Falkensten

Borreminne 1994, s.09 -20, ill., faks.

Jakobsen, Kjell

De gamle veifar. En historisk vandring på og tanker omkring gamle ridestier i Borre.

Hulveier. Ramsli.Åsen og Vegge på Nykirke.Semskogen.Vestmanrød. Lørje. Bondal.Skoppum. Røråsen

Borreminne 1995, s.55 - 62, ill.kart.

Jakobsen, Kjell

Spor i jord

Arkeologiske utgravninger og funn i Borre.- bl.a. Frebergsvik, Skaaneåsen.

Borreminne 1996, s.37 -42, ill. kart.

Jakobsen, Kjell

Gården Brom, beliggenhet og utstrekning.

Horten. Olla/Ollebakken, Bjerkeskolen(bilde),Bromsjordet

Borreminne 1997, s.17 - 20, ill.

Jakobsen, Kjell

Arkeologiske undersøkelser i Borre i 1997.

Ved Granly skole og på Skavli.

Borreminne 1997, s.33 - 34, ill

Jakobsen, Kjell

Saltet - et verdifullt produkt

Saltkoking av sjøvann. -Bakken under Falkensten. Vold. Frebergsvik. Brom.

Borreminne 1997, s.46 - 51, ill.

Jerpåsen, Gro B.

Arkeologiske landskapsrom i Borre

Jernalderområder i Borre.

Borreminne 1993, s.47 - 52, ill.kart

Jøreng, Bertil Syklubb og jungeltelegraf drosjene, Horten Borreminne 2003,
20 - 26

K

Norges første jernalder, også representert i "gamle Borre"

Borreminne 1989, s.23 - 24.

K

Holtan - Kongsgården, hvor er du ?

"Tjorn" ?

Borreminne 1989, s.25 - 27.

Keller, Christian

Noen tanker om Borrehaugenes beliggenhet

Borreminne 1993, s.53-58, ill.kart.

Kjeverud, Odd

Posten i Borre

Borreminne 1990, s.36 - 43.

Kjeverud, Odd

50 år er gått

Horten, 15. Mai 1945.

Borreminne 1994, s.82 - 84, ill

Knudsrød, Eva Glimt fra Foreningen for Horten Vels historie Horten Vel Borreminne 2001, s. 54 - 61

Knudsrød, Eva

Meinich-familien i Horten og Borre

Borreminne 1996, s.83 - 86.

Korterød, Terje

Fattiggården Vik i Borre

Borreminne 1985, s.13 - 14

Kosmo, Jørgen 2005 et spesielt valgår 2005, valg Borreminne 2005,
s.126-129

Kristensen, Rolf

Peter Edvard Andersen Bugge - skipper fra Åsgårdstrand

Borreminne 1988, s.37 - 43, port.

Kristensen, Rolf

Grevens grund no 9 i Aasgaardstrand . Sjømannsforeningens gård.

Borreminne 1989, s.28 - 38.

Kristiansen, Knut På bryllupsreise med M/T "Drafn" Drafn Borreminne 2005,
s.51-53

Kristoffersen, Arne

"Johannes den grønne"

Frelsesarmeen..-Major Julius Amundsen

Borreminne 1987, s.09 -10.

Larsen, Marit En kort historikk over Falkensten Falkenstein Borreminne 2002,
s.9 - 18
Larsen, Marit En liten oversikt over husmannsvesenet i Norge Husmannsvesen Borreminne 2002,
s.18 - 19
Larsen, Odd Kristian Glenne-gårdene Glenne Borreminne 2003,
s.48 - 51

Larsen, Odd Kristian

På leting etter gamle kulturspor

Hugst. Saltutvinning. Kverner - Lørje. Adal. Bergan. Kimestad.Dalen. Sande.Sandesaga. Eikgården

Borreminne 1995, s.77 -82.ill.

Larsen, Odd Kristian

Madseplassen, en slettet og glemt stenbryggegård.

Sølyst,Stenbryggen, Hans Madsen. Strandboplassen

Borreminne 1994, s.78 - 81, ill.

Larsen, Ragnar

En gammel gård med ukjent historie

Vassmarken eller Kirkebakken (nyere navn) gård ved Borre kirke

Borreminne 1990, s.03 -06, ill.

Larsen, Ragnar

"Borrevikinger" med bidrag til jernets historie.

Borre Vikinglag.- Borrestranda. Jernblestring.

Borreminne 1996, s.93 - 96, ill.

Larssen, Lars Døvle En utakknemlig jobb Politivesen, Åsgårdstrand Borreminne 2000, s.76-80
Larssen, Lars Døvle Gustav Vigeland laget byste av Jonas Lie Borreminne 2002,
s.90 - 91
Larssen, Lars Døvle Ordførerne ser tilbake Ordførerne, Horten, Borre Borreminne 1998-99, s.9-27
Larssen, Svein Døvle Da Gabriel Scott fikk sydd billige støvler i Åsgårdstrand Gabriel Scott, Åsgårdstrand Borreminne 2001, s.87 - 88
Larssen, Svein Døvle Den gang vi hadde rutebåter på Oslofjorden Rutebåter, Jarsberg, Horten Borreminne 2005,
s.46-50
Larssen, Svein Døvle "Glade sommerdager" i Åsgårdstrand Marie Louise Mostue, Louise Horn Borreminne 2004,
s. 65 - 66
Larssen, Svein Døvle Vestfolds stortingspresidenter
1905 og 2005
Stortingspresidenter, Carl Berner, Jørgen Kosmo, Vestfold Borreminne 2005,
s.122-125
Larssen, Svein Døvle Åsgårdstrands-maleren som ville bli prest eller kjøkkensjef Ola Abrahamsson Borreminne 2003,
s.43 - 46
Lindh, Jan Dronningen på Kongenes Borre Midgard, Dronning Sonja Borreminne 2000, s.51 - 53
Lindh, Jan Å bringe historien tilbake til fylket Midgard historisk senter Borreminne 1998-99, s.28 - 33
Lund, Grethe Enda et Borreminnejubileum Borreminne, internett-utgave Borreminne 2005,
s.37
Lund, Per Raymond Borre idrettspark 20 år Borreminne 2002,
s.61 - 67
Lundbye, Tore Ny testamentarisk gave til Borre Historielag Borreminne 2002, s.35
Lundstad, Inger Aslak Bergland, Borres sprekeste prest Aslak Bergland, Borre kirke Borreminne 2003,
s.74 - 78
Løchstøer, Jens Hortens første kvinnelige bystyremedlem Fredrikke Løchstøer Borreminne 2004,
s.62 - 64
Løsnæss, Per Marinemusikkens eldste historie Marinemusikken Borreminne 2002, 
s.36 - 40
Madsen, Arne Redningsaksjonen for "Stjernen" Kongesjaluppen Stjernen Borreminne 2001, s.25 - 33
Madsen, Svend Aage Horten hadde sine egne frimerker Bypost, Frimerker, Filateli Borreminne 2005,
s.19-22
Madsen, Svend Aage Håpløse fotoregler skader historien Borreminne 2002,
s.54 - 60

Mikaelsen, Rolf

Boligsamvirket - historie med framtid

A/L Horten Boligbyggelag 50 år 19.desember 1995. - Åsen Terrasse

Borreminne 1995, s.63 - 68, ill

Moskvil, Hjørdis

"Si nei til hver en mann som ikke har innlagt vann"

Prolog ved møte på Bygdehuset 13.11.1946 til fremme for : Vann innlagt på hver gård og i hvert kjøkken

Borreminne 1990, s.24 - 25

Myhre, Bjørn

Om Borreprosjektet i 1988.

Borre Nasjonalpark

Borreminne 1988, s.23 - 24., ill.

Myhre, Bjørn

Borre - et merovingertidssenter i Øst-Norge

Oldsaksamlingens Borreprosjekt. Borrehaugene

Borreminne 1991, s.37 - 47.,ill.kart.

Myhre, Bjørn

Roskipet som maktsymbol

Vikingskip.

Borreminne 1996, s.21 - 28, ill.kart.

Nergaard, Knut

Posten i Åsgårdstrand. Hvor var poståpneriet ?

Borreminne 1991, s.13 - 14.

Nergaard, Knut

Ballastplassene ved Åsgårdstrand.

Åsgårdstrand havn

Borreminne 1991, s.15 - 23, ill.,kart,faksimile

Nergaard, Knut

Broen i Åsgårdstrand

Åsgårdstrand havn :"broen"/bryggen.Enok Svensen. Munch, Edvard : Pikene på broen.

Borreminne 1992, s.52 -59, ill.,kart,port..

Oset, Hans-Chr. Amalie Jessen Amalie Jessen Borreminne 1998-99, s.121-130

Oset, Hans-Chr.

Brevet fra Bruserød

Borreminne 1985, s.29 - 31. Ill.

Oset, Hans-Chr.

Da Borre fikk historielag

Borreminne 1988, s.45 - 48.

Oset, Hans-Chr. Gjetergutten fra Holtandalen som ble aviskonge Olaus Anton Thommesen Borreminne 2001, s.82 - 86

Oset, Hans-Chr.

"Han var den største - i alt!"

Harald Strøm. Strømparken Steinsnes.

Borreminne 1997, s.76 - 80, ill.

Oset, Hans-Chr.

170 navn i Borre søker mer historie.

Stedsnavn Borre

Borreminne 1987, s.13 - 15.ill.

Oset, Hans-Chr. I unionsoppløsningens bevegede 1905 1905 Borreminne 2005,
s.130-143

Oset, Hans-Chr.

Kommunalt selvstyre 150 år i Borre

Borreminne 1986, s.09 -13, ill.

Oset, Hans-Chr. Løkkeserien 50 år Fotball, Løkkeserien Borreminne 2005,
s.59-79
Oset, Hans-Chr. "Om hundre år er allting glemt"   Borreminne 2004,
s.79 - 88
Oset, Hans-Chr. Plogen fra Falkensten som ga jordbrukerne et løft Falkenstensplogen Borreminne 2001, s. 62 - 64

Oset, Hans-Chr.

Reisen fra Bruserud

Borreminne 1987, s.11 -12.

Oset, Hans-Chr. Veien til Rådhuset Borre kommune, Horten kommune, Åsgårdstrand, rådhus Borreminne 2000, s.41-50
Oset, Hans-Chr. "Årets nyheter" i Gjengangeren fra 1851 og i 50 år Gjengangeren Borreminne 2001, s.67 - 77
Pedersen, Endre Et dystert minne Geert Louis Piston Geelmuyden Borreminne 1998-99, s.43-44

Pedersen, Endre

Det var da, det ….

Restauranter, forretninger og bygninger i Horten rundt 1950.

Borreminne 1989, s.17 -22, ill.

Pedersen, Endre

C. Andersen - boktrykker og konsul

Borreminne 1990, s.07 -11, ill.port.

Pedersen, Endre

Nordre Braarud

Borreminne 1991, s.03 - 12, ill.kart.,port.

Pedersen, Endre

Metodistkirken i Horten

Innviet 1, juledag 1875.

Borreminne 1997, s.43 - 45, ill.

Pedersen, Even Wålter

Skoleanlegget i Skippergaten. Bakgrunn og innvielse

Horten Tekniske Skole. Horten Yrkesskole.

Borreminne 1997, s.52 - 57, ill.

Petersen, Frøydis Bredrup Pilegrimstradisjon og veifar i Borre Middelalder, pilegrimer Borreminne 1998-99, s.87-91

Preus, Leif

Johannes Flintoes tegninger fra Borre

Borreminne 1992, s.32 - 38, ill.

Preus, Leif Vi reiste i følje - tre stykker til Moss Harald Kihle Borreminne 1998-99, s.103-107

Rasmussen, Per

Horten i Redningsselskapets historie.

Borreminne 1993, s.82 - 83.

Rasmussen, Per

Redningsselskapet i Horten

Borreminne 1994, s.66 - 69.,ill.

Ringard, Reidar F.

"Steinsnesminne". Oppvekst i en kommunal utkant.

Steinsnes.

Borreminne 1992, s.72 - 76, ill.

Romdal, Ole

Tårnegården

Horten, Nedre Keisemark 25. -Keisemarken.William Fredrik Benedikt Peter Sverdrup. Johan Georg Sigholt.Odd Fellow, Loge nr. 40 Vern

Borreminne 1994, s.85 - 90, ill.port.

Sagedal, Ole Jørgen

1000 år med kristendom

Om Borrespillet, vikingmarkedet og jubileumsgudstjeneste sommeren 1994

Borreminne 1993, s.80 - 81, ill.

Sakkariassen, Solfrid Kulturminner i utmark Kullturminner, Horten, Borre, utmark Borreminne 2004,
s.33 - 35

Sandvold, Steinar

En danske og et museum.

Marinemuseets 140-jubileum. - Christen Frederik Klinck.

Borreminne 1993, s.84 - 85, ill.port.

Schmidt, Trond

Falkensten Bruk.

Borreminne 1989, s.03 - 08, ill.

Skaug, Trygve

Min barndoms vei

Pauliveien, Løesgårdene

Borreminne 1991, s.34 -36.

Skreppedal, Harald Andersen Da far ble mobilisert 1905, mobilisering Borreminne 2005,
s.86-87

Soelberg, Svend

Posisjonsartilleriet - et selvstendig artillerivåpen

Utdrag fra artikkel i Vestfoldminne 1991, med tillatelse fra forfatteren Svend Soelberg.- Batteriene på Braarduåsen og Falkensten

Borreminne 1992, s.39 -45.ill.,kart

Stuksrud, Brit

Borre Historielag - en 10-årsberetning.

Borreminne 1988, s.03 -06.

Stuksrud, Brit

Kvinner i Horten rundt århundreskiftet.

Også om Margarethe Steenberg ; Marie Høeg.

Borreminne 1994, s.48 - 65, ill.port.

Stuksrud, Brit

Borre ungdomsskole 30 år.

De fem første årene ved vår eldste ungdomsskole

Borreminne 1995, s.09 -20, ill.,port.

Stuksrud, Brit

VBK 50 år. En oversikt over VBKs historie.

Vestfold Bil & Karosseri A/S

Borreminne 1996, s.43 - 54, ill.port.

Stuksrud, Brit

Arbeiderforeninger i Horten

Skotøiarbeidernes Forening Horten stiftet 1910. Bagersvendenes forening Horten stiftet 1902.

Borreminne 1997, s.61 - 74, ill.

Stuksrud, Brit

Skolen i Borre for 100 år siden

Granly skole 1897 - 1997.

Borreminne 1997, s.89 - 104, ill.

Syvertsen, Arnfinn

Nyoppdagede boplasser fra steinalderen i Borre

Borreminne 1985, s.03 -07.

Tørnby, Kari Minner fra Ra skole Borreminne 2002,
s.83 - 86

Tørnby, Kari

Solberg Mellom - Fogdegården

Borreminne 1986, s.03 -08, ill.

Tørnby, Kari

Sande Bruk

Borreminne 1987, s.03 -05, ill

Wathne, Arvid

Anekdoter fra Borre

Borreminne 1986, s.13.

Wesenlund, Rolv

Svenskene blant oss.

Utvandring fra Sverige til Borre.

Borreminne 1996, s.81 - 82, ill.port.

Wold, Lovise

Fra Voldestranden .

Foto fra Volds utskipningsplass for tømmer og plank

Borreminne 1993, s.72-73., ill.

Aanonsen, Sindre Hortenslinjen - en seiglivet blindtarm Jernbanen, Borre, jernbanestasjoner Borreminne 2001, s. 46 - 53

Aas-Haug, Tom Greger

Fra Tippoldefars dagbok

Peder Johnsen Aas

Borreminne 1990, s.26 - 32, ill.port.

Aas-Haug, Tom Greger Harald Andersen Skreppedal Harald Andersen Skreppedal Borreminne 2005,
s.84-85
Aasen, Guri Christian Krohgs opphold i Åsgårdstrand Christian Krohg, Åsgårdstrand Borreminne 2003,
s. 27 - 29

Aasen, Odd

Historien om bekkekvernen i Åsgårdstrand

Borreminne 1985, s.08 -12

Aasen, Ole Johan

Vi gløtter på skoledøra

Skolehistorie Borre

Borreminne 1990, s.33 - 35.

Styret i Borre historielag 1978 - 1988.

Borreminne 1988, s.07.

Bilder fra eldre tider

Hortens-motiver

Borreminne 1988, s.15 - 17, ill.

Om Borreminne ] [ Register ] Søk ] Årgangene ] [ Toppen av siden ]

Sist oppdatert: 6. mars 2006

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside