Borreminne hovedside


Borreminne hovedside

Årgangene

Register

Søk

 

 

Om Borreminne

 

Borre Historielag ble stiftet i 1978. Initiativtager var Hans-Chr.Oset. I 1985 kom første utgave av Borreminne ut. Borreminne er historielagets årbok, og inneholder lokalhistorisk stoff fra kommunen. I årene frem til kommunesammenslåingen inneholdt Borreminne stoff fra Borre kommune, mens det i de senere år er stoff også fra gamle Horten kommune.

Borre historielag har som formål å verne om kulturarven og ta vare på historisk kunnskap og tradisjon fra Borre. Utgivelsen av Borreminne er en viktig del av dette arbeidet. Laget har holdt en lang rekke møter med foredrag om historiske emner, og ved siden av dette har kjøpet og restaureringen av gården Bruserød vært vår hovedoppgave.

Dersom du vil kjøpe Borreminne, skriv til:
Borre Historielag, Borreminne
postboks 293
3192 Horten

Heftene koster til og med 1992-utgaven: 30 kr. stk
1993-2003 utgaven: 60 kr. stk 
2005-utgaven: 150 kroner
Ved kjøp av flere, kan pris avtales.
I tillegg kommer porto.

Borreminne er også i salg i bokhandlerne i Horten og på Midgard Historisk Senter.

Kontakt Borreminneredaksjonen:
Erik Schou Eriksen, Ollebakken 3b, 3181 Horten, tlf. 33078712 
e-post:
 info@lokalhistoriskarkiv.no


[ Om Borreminne ] Register ] Søk ] Årgangene ]

Sist oppdatert: 6. mars 2006

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside