Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Lokalhistorisk senter på Sykestua

Av daglig leder Jan Ingar Hansen

Lite visste vel styret i stiftelsen Arkivet, lokalhistorisk arkiv om at de etter mindre enn to års drift skulle sitte i «eget» hus på Karljohansvern. Etter først å ha vokst ut av et rom i bibliotekets kjeller, og ett år i lånte lokaler i fraflyttede Gannestad sykehjem, kunne stiftelsen i juli 2005 flytte inn i det kommunalt eide bygget «Sykestua» på Karljohansvern.

Styret for stiftelsen - Klikk for å forstørre

Styret for stiftelsen består av fra venstre Knut G. Bjerva, Thomas Plahte, Knut Vingmark, Kari Aasen, Einar Liverød (styreleder) og Alf Breda.
Foto: Jan Ingar Hansen

 

Fra å ha hatt fokus utelukkende på innsamling av dokumenter, brev, klipp og annet papir, og  fotografier skulle stiftelsen nå ta fatt på oppgaven med å bygge et lokalhistorisk senter. Det er en stor oppgave som skal løses. Styret har hele tiden vært tydelig på at dette løses ikke uten stor grad av frivillighet. Det har styret fått, og det er først og fremst alle de frivillige som gjennom ukene nedlegger sine timer med arbeid som gjør at stiftelsen har lykkes med jobben.

Planmessig blir papirer sortert, ordnet og registrert. Bilder scannet og opplysninger skrevet inn i på data. Samlingen inneholder mer en 170.000 brever, dokumenter og klipp. Det finnes mer enn 65.000 fotografier i samlingen og etter hvert drøyt 5000 museumsgjenstander.

Mange har lurt på hva Sykestua eller det Lokalhistoriske senteret skal inneholde. For å slå det fast en gang for alle – Arkivet er gravid med et museum. Morgenkvalmen har gitt seg og Anders Kaardahl har tegnet barnet slik det kan komme til å se ut – selv om det fortsatt er tidlig i svangerskapet. På drøyt 600 kvadratmeter skal museet de kommende måneder vokse frem og arbeidet med utforming og ombygging er påbegynt.

Sykestua - Klikk for å forstørre

«Sykestua» på Karljohansvern huser det lokalhistoriske senteret.
Foto: Jan Ingar Hanse
n

Vi har med andre ord gått fra å snakke om et «bymuseum» til å lage det. En del av innholdet har vi, andre deler håper vi at kommer på plass om ikke alt for lang tid. Ideene er mange og vi henter inspirasjon fra flere deler av landet. Museer blir besøkt, de gode ideene skrevet ned og kopiert. Tegningene og planene er så konkrete at vi for en del av museet vet hvordan det skal se ut, for andre deler planlegger vi fortsatt både innhold og form.

Anders Kaardahls tegning

Kunstneren Anders Kaardahl har sett for seg hvordan det lokalhistoriske senterets museumsutstilling kan bli.

 

Mange sier til oss at det er på høy tid at vi får et slikt museum – vi føler også at tiden er mer enn moden. Likevel er det slik at dette kun kan bli en realitet om mange nok vil sette av litt tid til å være med å bygge et slikt museum.


Hele kommunen

Vi har valgt å kalle det et lokalhistorisk senter med en museumsutstilling, fordi vi synes bymuseum ikke er dekkende nok siden dette skal favne hele vår kommune – by og land. Men uansett hva dere ønsker at barnet skal hete – vi kan slå fast at drømmen om et «bymuseum» nå faktisk blir til virkelighet. ... og eldste barnet, Arkivet, skal fortsatt få vokse!

Sammen med museumsutstillingen skal Arkivet med sin samling som består av fotografier, brever, dokumenter og annet arkivmateriell vokser seg stadig større. Gledelig er det at flere og flere lag og foreninger leverer sine papirer til oss for oppbevaring. Mange spør om sikkerheten. Til det kan vi svare at arkivene er fordelt på flere rom, alle med mur i vegger, gulv og tak. Alle rom har brannvarslere. Det er ikke og skal heller ikke være sprinkleranlegg i arkivrom. Vann gjør like mye skade som brann. Brannvarslingsanlegg og tyverialarm har viderevarsling og vi anser sikkerheten som relativt høy.


Aviskompletter

I kjelleren i nybygget blir det plass både til deler av museumsutstillingen og til kafeteria og møterom. Nytt er det også at Gjengangeren har bestemt at aviskomplettene skal flyttes til lokalhistorisk senter. Dermed blir dette er spennende senter for alle som søker lokalhistorisk kunnskap.

– Vi vet ikke om noe sted her i landet hvor vi får til noe tilsvarende, sier Einar Liverød, styreleder i Arkivet. Han smiler når han ser seg rundt og kan konstantere at mye er på plass og begynner å ta form. Han, bedre enn noen, vet at frivillighet er nøkkelen til suksess. Til nå er det lagt ned mer enn 3000 timer dugnad. For lite penger er det skapt store verdier og gode resultater. Han er leder for noe som forbindes med positivitet og som mange applauderer. Samtidig vet han at uten fortsatt frivillig innsats og at mange bidrar med dugnadsinnsats vil det bli tungt å videreføre arbeidet.

Mange oppgaver skal løses i tiden som kommer og utfordringene er mange. Kommunens administrasjon og politiske ledelse er, dårlig økonomi til tross, viktige samarbeidspartnere og gjør sitt for at lokalhistorisk senter kan vokse frem. Når vi merker at de ser etter løsninger fremfor begrensninger finnes det alltid en løsning, sier Liverød.

Samarbeidet med historielagene er spennende. Historielagene i Borre og Åsgårdstrand er begge med på utgivelsen av dobbeltsiden i Gjengangeren. Kurs i fotobevaring og arkivering er kjørt og sammen med Borre Historielag arbeides det med oppdatering av Borre Bygdebok.


Bygdebokprosjektet

Borre Historielag og Arkivet arbeider sammen om å få til en oppdatering av Borre bygdebok. Boken som kom ut for femti år siden var full av feil og det er dette prosjektet forsøker å gjøre noe med. Alle gårdene er registrert elektronisk og nå har arbeidet med å rette feil blitt igangsatt. I den forbindelse ønsker Arkivet kontakt med personer som har bygdebok med rettelser. Allerede foreligger det et stort antall rettelser gjennom det arbeidet som blant annet Jon Erik Berg Hansen gjennom mange år har bedrevet. Etter hvert vil disse og andre rettelser gi oss et bedre og riktigere gårdsregister. Dermed kan slektsforskere og andre historieinteresserte ha bedre tiltro til opplysningene enn hva tilfelle er i den trykte utgaven.

 

 

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside