Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Forord

 

Velkommen til årgang 21, den 20. utgaven av Borreminne.
I årets utgave avslutter vi vår markering av jubileumsåret 2005, feiringen av Norges 100 år som selvstendig nasjon. Tom Greger Aas-Haug forteller om sin morfars bror Harald Andersen Skreppedal som vokste opp på Skreppedal på Nykirke, og vi har Haralds egen beretning om når hans far igjen ble mobilisert i 1905. En spennende historie om stemningen i unionsoppløsningstiden. Vi forteller også historien om statsministeren fra Horten som måtte gå av som statsminister.

I 1905 var stortingspresidenten fra Vestfold, akkurat som 100 år senere, med Jørgen Kosmo. Historien om de to stortingspresidentene er selvsagt å finne i denne utgaven av Borreminne, det samme er Jørgen Kosmos betraktninger om 2005, som var et spesielt valgår. Og så avslutter Jacob Børresen beretningen om admiralstriden. I tilegg er det annet stoff relatert til 1905.

Men Borreminne inneholder også mye annet spennende, vi nevner spesielt historien om kommunens mange vannverk og artikkelen om Horten bypost. Og ikke minst: -Løkkeseriens historie, rikt illustrert av Løkkeseriens far, redaktør Hans-Christian Oset. Han har skrevet en artikkel spekket med detaljer og morsomme beskrivelser av det rike løkkefotball-livet i kommunen.

Som vanlig har det vært moro å arbeide med Borreminne, vi møter stor velvilje hos alle vi spør om bidrag, og vi har stadig større glede av Arkivet, lokalhistorisk senter i Horten, ikke minst når det gjelder de gode, historiske bildene. Vi gjentar gjerne -oppfordringen fra i fjor om at alle som sitter på lokalhistorisk materiale, tar kontakt med arkivet slik at det kan bygges opp til å bli vår felles hukommelse innen alle deler av samfunnet.

I redaksjonen sitter Erik Schou Eriksen, Jan Ingar Hansen, Svein Døvle Larssen, Grethe Lund, Øivind Beckmann, Marit Lundstad og Knut G. Bjerva.

Vi håper årets Borreminne faller i smak, og ønsker velkommen til årets utgave. Vi i redaksjonen ønsker at Borreminne kan bidra til å sveise kommunens innbyggere sammen, og få alle til å føle en tilhørighet til kommunen vår og vår felles historie.

 

Knut G. Bjerva

redaktør

 

Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside