Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Uoffisielle stedsnavn

Av Øivind Beckmann

I Borreminne 1998-1999 hadde jeg en artikkel om uoffisielle stedsnavn mest knyttet til Horten. Denne gangen kommer det til flere stedsnavn som det etter min mening er viktig å bevare for ettertiden. Stedsnavn er en verdifull lokalhistorisk kilde, de hører med til språkarven og er en umistelig del av ordforrådet i lokalmiljøet.

Fra Bråtenbakken - Klikk for å forstørre

Bråtenbakken

Den 29.01.1993 ble Bråtenbakken avertert nedlagt som offentlig veiforbindelse mellom Halvdan Svartes gate og Steinsnes nord som følger: Forutsetningene gitt i teknisk styresak 64/89 fra møtet den 20.06.89 er nå oppfylt. Dvs. at den foretatte sammenkoblingen av Steinsnesveien-Fyrmesterveien over jernbanesporet og miljøtunnelen(RV19) erstatter Bråtenbakken som veiforbindelse i nord mellom Halvdan Svartes gate og Steinsnes. Bråtenbakken som offentlig vei er derfor nå nedlagt, jevnfør stadfestet reguleringsplan for området av 04.04.70.

Fra Bråtenbakken - Klikk for å forstørre

Bråtenbakken gikk ned østover mellom Halvdan Svartes gate nr. 12 og 16 til jernbanelinja. Den ble på folkemunne oppkalt etter sageier Torger Braathen som drev et sagbruk på nordsiden av Bråtenbakken. Bråtenbakken som gategrunn var en del av Alf Rief Erlandsens eiendom «Granheim» 19/23. Den var i sin tid en viktig forbindelseslinje for blant annet transport av tømmer til utskipning over Steinsnes havn. Nederst ved jernbanelinjen og syd for denne kjøpte Horten kommune i 1904 en tomt på et halvt dekar til bruk som dyrekirkegård.

Her ble gravlagt vesentlig hunder og katter, som ble avlivet i Stallen vis-à-vis byvekta i Skippergata. Saga ved Bråtenbakken brant ned en gang på 1920-tallet. Brannårsaken ble angitt å være gnister fra et kullfyrt lokomotiv som antente en haug med sagflis. Torger Braathen bodde i huset på eiendommen Halvdan Svartes gate 12. Denne eiendommen solgte han den 04.09.1928 til skipsfører Alfred Johnsen.


Pjonkerødhølet

Rett syd for Lysheim skole på Skoppum ved Adalsveien ligger Pjonkerød gård. Over denne er det et dalsøkk kalt Pjunkerødhølet. På folkemunne, særlig i Hortensdistriktet, var og er det til dels ennå et ordtak om at når det er svarte skyer over Pjonkerødhølet blir det uvær over Horten. På folkemunne heter nå dette dalsøkket også for Trolldalen.


Posthusbakken og Posthussvingen på Skoppum

I sin tid drev Postverket sin virksomhet på Skoppum fra huset på Pauliveien 37. Det gikk tidligere en vei fra Stasjonsveien opp forbi nr. 9, over jernbanelinja og opp til krysset Pauliveien-Grøstadbakken. Og rett ovenfor jernbanelinja ligger huset på Pauliveien 37 hvor Postverket drev sitt kontor. Veiforbindelsen over jernbanelinja er nå stengt av sikkerhetsmessige grunner. Det var Torbjørg Bøhn som hadde ansvaret for driften av postkontoret. Hun leide 1.etasje av familien Skog. Senere flyttet Torbjørg postkontoret ned til sitt hus på Anemoneveien 2. Denne eiendommen ligger ved den krappe svingen av Rv 306 Tokerødveien, rett nedenfor Stasjonsveien. Derav Posthussvingen på folkemunnet. Det visstnok første postfordelingsstedet på Skoppum var i en sidebygning på Grøstadbakken 5 hvor Anders Grøstad hadde bakeri kombinert med kolonialforretning.


Skytterplan på Skoppum

Navn på den 4 dekar store idrettsbanen ved Pauliveien. Den ble opparbeidet slik den ligger i dag rett etter 1945. Navnet har den fra den skytebanevirksomheten som ble drevet der fra midten av eller slutten på 1800-tallet. Standplass for skyting på 100 og 200 meter skiver. 200 – meterskivene sto noe vest på eiendommen Pauliveien 18. 100-meterskivene lå i så fall ved Markveien. Jeg har ikke lykkes i å få tak på navnet på det skytterlaget som drev sin virksomhet her. Og det er knapt noen på Skoppum som vet at her var det standplass for et skytterlag.

Men alle vet hvor Skytterplan ligger. På Skytterplan var det i tidligere tider lørdagsdans og ikke minst festligheter på 17. mai. De litt eldre på Skoppum husker at Torstein Marigård på en knatte ved Skytterplan spilte til dans på sin og stedets første Edison- grammofon. I en parentes nevnes at ovenfor Pauliveien 18 var det et mindre myrområde kalt Floer’n. Her ryddet unddommen på Skoppum den tilfrosne pytten fri for snø og gikk på skøyter. Navnet Floer’n har vi også rett innenfor Kongeveien i Holtandalen.

Fra MAZAs inngangsparti - Klikk for å  forstørre

Fra MAZAs inngangspart. Toget har kollidert med en tysk militærtransport med ammunisjon


MAZA

Tysk forkortet navn på området hvor Borre havarivernskole driver sin virksomhet. Som jo offisielt heter Langgrunn. Under siste krig opparbeidet de tyske okkupasjonsstyrkene en betydelig base her. Etter krigen 1940 - 45 var området treningssted for Forsvaret med en rekke lagerbygninger. Spor av den tyske byggevirksomheten er fremdeles tydelig med ruinene etter utallige bygg i skogen nord for Birkelyveien fram til Langgrunn. MAZA står for Marinen Artillerie Zeugabteilung. Egentlig pussig at betegnelsen MAZA på Langgrunn henger igjen i stedets befolkning.

 

Bilder Bråtenbakken utlånt av Turid Meidell Næss

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside