Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Eksplosiv interesse for lokalhistorisk arkiv

I februar 2004 ble stiftelsen Arkivet, lokalhistorisk arkiv i Horten kommune etablert. Arkivet har som mål å samle, registrere og bevare lokalhistorisk materiell. I september flyttet Arkivet inn i det fraflyttede Gannestad sykehjem. Her har stiftelsen god plass til sine arkiver bestående av; fotografier, avisklipp, brever, dokumenter, plakater, lyd og filmklipp. Arkivet har også påtatt seg oppgaven med å samle, registrere og bevare museale gjenstander med tanke på et fremtidig bymuseum.

Responsen har så langt vært eventyrlig og det er en utrolig stor samling Arkivet sitter på og det før den kan feire sin ettårs dag. Det var nærmest som om en udetonert bombe ble utløst. Mange har sittet lenge på spennende materiell som de nå avleverer til Arkivet. Det strømmer på med materiell og det gleder selvsagt initiativtager og daglig leder Jan Ingar Hansen. Sammen med et meget velfungerende styre bestående av Einar Liverød som leder, Thomas Plahte, Kåre Rogne, Knut Vingmark, Alf Breda og Knut G. Bjerva legges stein på stein i oppbyggingen av det lokalhistorisk arkivet.

Ganske raskt har Arkivet også skaffet seg et positivt ry i lokalmiljøet, noe som ikke minst ble understreket da Gjensidige Nor forsikring i høst gav stiftelsen en gave på 50.000 kroner. Men det er en stor oppgave styret har påtatt seg, oppgavene er mange og store. Innsamling og bevaring av lokalhistorisk materiell er et evigvarende arbeid uten et endelig mål. Styret er derfor ganske klare på å definere delmålene og arbeide målbevisst for å nå disse.

Det vil i denne sammenheng være for omfattende å beskrive alle samlinger som Arkivet har mottatt. Samlingen består i dag av mer en 40.000 bilder, minst like mange klipp og dokumenter. Den museale samlingen er på nærmere 4000 gjenstander.

–  I fjorårets Borreminne skrev vi litt om hva et slikt lokalhistorisk arkiv kunne inneholde. I utgangspunktet er alt av interesse og vi opplever alt for ofte at mennesker har tatt en avgjørelse før vi blir tilkalt om hva som er verdifullt – alt for ofte ser vi at materiell vi hadde ønsket oss har blitt kastet. Vår oppfordring er at vi vil vurdere og eventuelt kaste. La oss gjøre jobben, sier Jan Ingar Hansen.

Hansen får mange spørsmål og kommentarer på at det er personlige ting folk ofte har i samlingene sine. Han understreker at papirer som inneholder taushetsbelagte opplysninger blir merket spesielt og ikke er tilgjengelig for allmennhet.

–  Det er likevel viktig for oss å få slikt materiell for å kunne dokumentere spesielle hendelser eller dokumentere enkelt menneskers liv og skjebner. Folk kan være trygge på at vi følger lovverket og Riksarkivarens anbefalinger når det gjelder arkivfaglige ting, sier Hansen. Han vet at Arkivet blir målt ut fra oppgaven det utfører. Det er ikke rom for slurv eller dumheter.

Lokalhistorisk arkiv skal være tilgjenglig for alle, derfor arbeides det målbevisst for elektroniske løsninger i formidlingen. Internett blir en viktig kanal for Arkivet. Utover vinteren blir ting tilgjengelig på www.lokalhistoriskarkiv.no. Publikum vil også etter hvert få tilgang til materiell som ikke er unntatt fra offentlighet av personvern hensyn. Dette vil først bli mulig når arkivsamlingene er bedre tilrettelagt, trolig ikke før neste sommer.

–  Vi er likevel imøtekommende om noen leter etter noe spesielt, sier Hansen, som dukker ned bak gamle dokumenter på Gannestad.  

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside