Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Knudsrødhytta

Av Øivind Beckmann

På formiddagen mandag den 17.september 1951 gikk Th. Rikstad og hans datter fra Knudsrødhytta ned mot Apenes for å gjøre noen ærend. Th. Rikstad hadde på dette tidspunktet sammen med sin datter drevet Knudsrødhytta et halvt års tid hvor de også bodde.

På veien møtte de brannbilen som kjørte mot Borrevannet. De trodde først at den skulle til Pumpestasjonen eller at det var øvelse. Like etterpå møtte de lensmannen som mente at det var best de ble med tilbake til Knudsrød gård. Det var ringt til lensmannen om brann, men han visste ikke hvilken bygning som brant. Og det var Knudsrødhytta som brant. Alt Th. Rikstad og datteren eide gikk med i brannen. Verken han eller datteren hadde mer enn de gikk og sto i.

På trappa utenfor Knudsrødhytta - Klikk for å forstørre Samling på trappa.
Foran fra venstre og skrått bakover og oppover:
Karoline Solberg, Magda Andersen, Gunvor Andersen, Hjørdis Eide, Desideria Andersen og Evelyn Andersen.
Foran: Nils Solberg og Sven Olaf Knutsrud

Det var en eksplosiv brann. Og etter en time var Knudsrødhytta historie. Bare grunnmurene og noen forkullede trematerialer sto igjen. Hytta, som ble drevet som restaurant, var eid av Alf Hagemann Andersen. Den var forsikret for kr. 90.000. Det var i sin tid Alf og hans kone Gunvor som fikk bygd hytta på 1930-tallet.

Brannen ble oppdaget av naboene. Da var bygningen allerede overtent. Brannvesenet hadde under ledelse av brannmester John Holmer en håpløs oppgave. Slokkevann ble tatt fra en brønn og fra ei nærliggende myr. Den konkrete årsaken til brannen ble ikke klarlagt. Men det er sannsynlig at feil ved det elektriske anlegget var årsaken.

På verandaen på Knudsrødhytta - Klikk for å forstørre


Knudsrødhytta før 1938. På verandaen:
Evelyn Eriksen (pleiedatter av Desideria og Karl Andersen og Sven Olaf Knutsrud (sønnesønn av de samme).
Bak med hatt: Alf Hagemann Andersen, gift med Gunvor Andersen.
Foran fra venstre: Karoline Solberg, gift med Nils Solberg, Hjørdis Eide (født Andersen), Desideria Andersen, Gunvor Andersen, Nils Solberg og Karl Andersen.

Det har ikke lykkes å finne årstallet for oppførelsen av Knudsrødhytta. Den var bygd i 2 trinn. Den første i en etasje, så et tilbygg i to etasjer. Den hadde kjøkken, vindfang og en rimelig stor kafeteriadel. Her serverte vertskapet mat og drikke gjennom hele uka. Hytta var et populært stikk innom sted for turfolket både sommer og vinter. Særlig vinterstid var det godt å stikke innom for å få seg varmt å drikke. Lørdagsmoro med dans og nogot attåt var ikke å forakte. Grunnmursrestene etter hytta ligger der ennå. Også den store trappa opp til hovedinngangen. Både for eierne, vertskapet og for turfolket var det et stort tap at Knudsrødhytta brant.

 

Kilder:

Gjengangeren og Horten Arbeiderblad.
Tove og Sven Olaf Knutsrud.
Bilder utlånt av Tove og Sven Olaf.

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside