Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Horten kirke i sitt 150. år

Av Asbjørn Bårnes.

Kirkespiret - Klikk for å forstørreDet må ha vært den største festdagen i Karljohansverns historie. Ved innvielsen av Garnisonskirken, onsdag 22. august i 1855, var kong Oscar I tilstede sammen med sine to sønner kronprins Carl og prins Oscar. De ble senere Carl XV og Oscar II.


Regjeringen var også godt representert med statsminister Due i spissen. Og folk hadde strømmet til. Kristiania biskop, Arup ledet høytideligheten assistert av lokale prester. Et stort sangkor var satt sammen for  anledningen.

Marineverftet var for lengst i gang, og hovedbasen for Marinen var flyttet hit fra Fredriksvern. I 1855 bodde det 4500 mennesker i det som var Horten. Kirkelig tilhørte de Borre prestegjeld. Men det var selvfølgelig at stedet måtte få sin egen kirke. Horten ble eget prestegjeld i 1865.

Kirkens beliggenhet var blitt diskutert. Den skulle ligge i den planlagte brakkebyen på Indre Horten.

Vinterbilde av Horten kirke - Klikk for å forstørre

Men det ble med de fire brakkene i de to kvartalene. Befolkningen bosatte seg utover og bortover på landsiden. Formannsskapet henstilte til Marinedepartementet om at kirken skulle reises ved Triangelen, omtrent der Welding-statuen nå står. Men de militære myndighetene bestemte at kirken skulle ligge midt i garnisonen og slik ble det.

I 1853 startet byggingen av Garnisonskirken. Tegningene var levert av en av landets mest anerkjente arkitekter, den danskfødte Christian Heinrich Grosch. Hele 79 norske kirker er oppført etter hans tegninger, de fleste av dem i tre og med stor variasjon. Siste halvdel av 1800-tallet ble den største kirkebyggingsperioden i Norge siden Middelalderen.

Garnisonskirken er en nygotisk langkirke i upusset rød tegl. Dette er en av de første av det slag i landet. Det er ikke påvist noe direkte forbilde. Kirken på Karljohansvern må kunne kalles et særdeles vellykket eksempel på nygotikken. Den er også en av dem som er best bevart i sin originale stil. Det må være fordelene ved at det er gjort så lite med den gjennom årene!

Horten kirke - Klikk for å forstørre Eksteriør-bilde fra Horten kirke - Klikk for å forstørre

 

Nygotikken har hatt mange kritikere. I en periode fra ca 1900 til 1960 ble den nedvurdert. Den ble sett på som billig etterligning og nærmest som et arkitektonisk feilskjær. Ved restaureringer ble mange av disse kirkene vesentlig forandret i sitt interiør. Tønsberg domkirke er et eksempel på det. Den er også tegnet av Grosch, bygget i 1858, og har lignet vår kirke.

 

Omkring 1960 ble synet på denne kirkestilen forandret. Den er blitt oppvurdert. Og ved senere kirkerestaureringer er nygotiske former og farger igjen kommet til heder og verdighet. Den renovering som nå må komme vil med stor pietet  ta vare på Garnisonskirkens originalitet.

Fra Horten kirke - Klikk for å forstørre

Opprinnelig rommet kirken vår 950 mennesker. I senere år er tallet redusert til 750. Det er  reisningen med alle buene, fargene, forgyllingen og belysningen som «gjør» kirken. Ellers er den nøkternt utstyrt.

Altertavlen - Klikk for å forstørre

Altertavlen er en kopi av Adolph Tidemands «Jesu dåp». Carl Julius Lorch malte kopien i Tidemands atelier i Tyskland og den ble satt opp i Horten før originalen kom på plass i Trefoldighetskirken i Oslo. Altertavlen avløste et stort malt trekors.

 

Døpefonten - Klikk for å forstørre   Døpefonten er laget av straffanger på Akershus. Orgelet har 18 stemmer og ble levert av Olsen-Jørgensens orgelfabrikk i 1914. Kirken har akustiske kvaliteter for et langt større orgel. Fasaden er bevart fra det aller første orgel kirken hadde.

Glassmalerier - Klikk for å forstørre

Veslemøy Nystedt Stoltenbergs fire glassmalerier har jul, påske, pinse og »«Det nye Jerusalem» som motiv. De kom på plass i 1990 og 1992. Bombingen 9. april 1940 smadret de glassmalerier kirken hadde hatt fra 1920. Krusifikset på alteret er skåret i tre av kunstneren Torbjørn Danielsen. Kirkeskipet er en modell av en dampfregatt fra 1850-60.

Kirkens første messehagel i rød plysj er fremdeles i bruk. Den er supplert i nyere tid av tekstiler i grønt, hvitt og fiolett. 


De tre rystelser

I Garnisonskirkens historie fortelles det om «de tre rystelser». Den ene var jordskjelvet midt under en gudstjeneste i 1903. Etter det fikk kirken en ny utgang på sørveggen og innvendige trapper ned fra galleriet.  Var det da kongestolen på det nordlige galleri ble fjernet?

Den andre rystelsen var tyskernes bombing 9. april 1940. Den var unødvendig for Karljohansvern var jo allerede inntatt. Da gikk alle vinduene.

Den tredje var 23. februar 1945 da de allierte bombet verftet. På kirkens loft ligger som et minne steinen som gikk gjennom taket og landet på en bjelke.

Da Haakonsvern ble hovedbasen 1. januar 1962 overlot Marinen kirken til byen og menigheten. Garnisonskirken var blitt Horten kirke. Den hadde også gjennom alle år tidligere tjent både den militære og sivile menighet.

I 1972 ble Sentrumskirken bygget og i 1996 ble Løvøy kapell lagt til Horten sogn. Men hovedkirken er og blir kirken på Karljohansvern. Her er ukentlige gudstjenester, her døpes de fleste barn, her foregår konfirmasjonene og her vies det. Og kirken brukes ofte til begravelser og bisettelser.

Kirken ruver også som kulturbygg med sine mange konserter i løpet av året. I september 2005 feires 150 års-jubilèet med søndag 25. september som høydepunkt.

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside