Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Tore Lundbye til minne

Eli Kari Høihilder, Tore Lundbye og Erik Schou Eriksen

Tore slik vi lærte ham å kjenne, sammen med gode venner i historielaget. Her sammen med Eli Kari Høihilder og Erik Schou Eriksen


Det var med sjokk vi i juni mottok meldingen om at Borre Historielags leder, Tore Lundbye, var alvorlig syk og etter et kort sykeleie måtte han gi tapt for kreften 10.juni 2004. Det er ufattelig å tenke på at han bare noen få uker tidligere smilende og optimistisk hadde takket for gjenvalget som leder i Borre Historielag og gledet seg til å ta fatt på ennå en periode. Planene for en ny sesong hadde vi begynt å diskutere og Tore gledet seg til en aktiv høstsesong. Lite visste han, eller vi, om at dette skulle bli siste gangen vi var sammen på lagets eiendom på Bruserud.

Det er nesten ufattelig at sykdom kan ramme så raskt og med slik kraft. Sykeleiet ble kortvarig og mange var uvitende om den kampen han kjempet. Derfor ble meldingen om hans bortgang tøff å bære for mange. Ikke minst tenker vi på Tores kone, Else, på barn og barnebarn. De har mistet en kjær mann, far og bestefar. I den smerte og sorg de nå må gjennomleve skal de vite at vi er mange som lærte ham å kjenne som dyktig, engasjert og aktiv person. Sjelden har vi hørt ham klage, nesten alltid med et smil. Nesten uansett situasjon så Tore flere muligheter enn problemer.

Tore var født 26. november 1933 og bodde de første årene av sitt liv i Oslo. Etter hvert kom han til Horten og jobbet i mange år som kontorsjef hos Preus foto. Han fikk mange år innen kulturpolitiske arbeid, blant annet som leder av kulturstyret. Han har lagt ned utallige timer både som politiker og organisasjonsmann. Granly skolekorps fikk blant annet glede av Tore da han gikk inn som leder i korpset noen år.

Vi i Borre Historielag fikk låne ham noen år som styremedlem og leder. Som historielagets leder gledet han seg til neste års markering av unionsoppløsningen. Han satt i den kommunalt oppnevnte komiteen for markeringen av 100 år som selvstendig nasjon. Tore så frem til disse arrangementene, men får dessverre ikke være med når hele nasjonen neste år feirer bursdag. Men Borreminnekomiteen har holdt sitt løfte om å lage en historisk markering i årets Borreminne (og i neste års). Noen av hans tanker og drømmer for dette arrangementet er dermed videreført.

Tore Lundbye vil bli savnet og vi lyser fred over hans minne.

 

Borre Historielag

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside