Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Forord

Igjen er det en glede å kunne ønske velkommen til Borreminne. Dette er den 20. årgangen av årsskriftet, og igjen har vi gjort forandringer med årboken, utvidet sideantallet og bundet den inn i stive permer. Da jeg sa ja til å overta som redaktør av årsskriftet i 1992, var det ikke i mine tanker at jeg fortsatt skulle sitte som redaktør i 2004!

Det er takket være alle de dyktige redaksjonsmedlemmene gjennom årene at det er mulig å være redaktør for Borreminne. Uten deres innsats og kunnskap ville det blitt et magert hefte. Bidragsyterne opp gjennom årene gjør det enda lettere å redigere årboken. Også i år har vi møtt utelukkende velvilje og vennlighet når vi har spurt om bidrag.

Årets utgave er spesiell på mer enn en måte. Neste år er det 100 år siden unionsoppløsningen, og vi har valgt å markere dette i årets utgave. En rekke artikler forteller om opptakten til unionsoppløsningen og de politiske og militære forhold for 100 år siden. I neste års utgave tar vi sikte på å fortelle om konsekvensene av unionsoppløsningen.

Opprinnelig ønsket vi å lage en spesialutgave av Borreminne viet unionsoppløsningen, men laber interesse fra kommunen gjorde at det ikke ble noe av. Vår oppgave er å utgi Borreminne hvert år, og vi kunne ikke ta den økonomiske risikoen det ville være å lage en unionsoppløsningsbok alene, uten noen form for garantier fra kommunen.

Men årets utgave byr på mer enn unionsoppløsningsstoff. Vi håper leserne finner de andre artiklene interessante. Vi har forsøkt å finne frem til artikler med et bredt spenn, og fra de forskjellige deler av kommunen.

Redaksjonen er uendret fra i fjor. Medlemmer er Erik Schou Eriksen, Svein Døvle Larssen, Øivind Beckmann, Jan Ingar Hansen, Marit Lundstad, Grethe Lund og Knut G. Bjerva.

I år har vi dessuten endret produksjonen av Borreminne, idet vi selv har hånd om den grafiske produksjonen frem til trykkoriginal. Vi har også skiftet trykkeri, i år er det Stavanger Offset som har trykt årboken.

Vi håper resultatet faller i smak, og ønsker velkommen til årets utgave av Borreminne. Vi håper at Borreminne kan bidra til å sveise innbyggerne sammen, og få alle til å føle en tilhørighet til kommunen vår.

Knut G. Bjerva

redaktør

Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside