Borreminne hovedside


Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Register

Søk

 

     

Borreminne  
Hefteinnhold
2003

19. årgang

I baljen (Chr. Krogh). - klikk for å forstørre

Forsidebilde

 

Forord

 

Borre historielag 25 år

Erik Schou Eriksen

Gullfunn på Borre

Terje Gansum og Lars Ueland Kobro

Den siste vognmann

Jan Ingar Hansen

Syklubb og jungeltelegraf

Bertil Jøreng

Christian Krohgs opphold i Åsgårdstrand

Guri Aasen

Gannestad fra fogdegård til sykehjem

Jan Ingar Hansen

Åsgårdstrands-maleren som ville bli prest eller kjøkkensjef

Svein Døvle Larssen

Keisemarkens Brygge og Badedehus

omtalt av Jan Ingar Hansen

Glenne-gårdene

Odd Kristian Larsen

Kirkeveien langs Borrevannet

Øivind Beckmann

Gården Tjorn i Holtandalen

Øivind Beckmann

Da Horten og Brom ble kjøpt av staten

Eleven som ble lærer

Gunn Huglen

Brev fra pol-isen, der menn var Menn

Bjørg Jacobsson

Aslak Bergland, Borres sprekeste prest

Inger Lundstad

Barnehagen i Asylgata

Øivind Beckmann

Minner fra Ra skole

Kari Tørnby

Lokalhistorisk arkiv for oss alle

For Konge, Fedreland og Flaggets heder!

Jan Ingar Hansen

Skipshaugen 900 e.Kr.

omtalt av Jan Ingar Hansen

Ett nivå opp ] Om Borreminne ] Register ] Søk ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside