Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Skipshaugen 900 e.Kr.

– Borrefunnet 1852-2002

Omtalt av Jan Ingar Hansen

Det er 151 år siden det første vikingeskipsfunnet i verden ble gjort rett utenfor Midgards ”stuedør”. Bakgrunnen for funnet var veivesenets behov for grus til vegvedlikehold. Hva er da bedre enn at noen hadde kjørt frem grusen for dem og lagt det i haug på Borre. Lite viste de den gang at de skulle begynne en utgravning som skulle få store konsekvenser for Borre; Skipshaugen var funnet.

Riktignok var selve skipet gått i oppløsning på grunn av borrejordas dårlige konserveringsforhold. Likevel lykkes det antikvar Nicolay Nicolaysen å skape seg et inntrykk av skipets form og størrelse. En rekke utsøkte gjenstander viste tydelig at her var storfint folk begravet. Forgylte bronsegjenstander, glass og ridetøy – foruten tre hester – har fascinert både fagfolk og begeistrede amatører i årevis. Den rike og svært spesielle dekoren på bronsegjenstandene har gitt opphav til en spesiell retning innen kunsthistorien; Borrestilen.

Skipshaugen 900 år e.kr. er en praktfull kommentarbok med lett tilgjengelig språk og flotte bilder fra selve funnet og fra ettergravingene som Bjørn Myhre gjennomførte i 1988-1992. Boka har ni selvstendige kapitler som kan leses hver for seg. De står nærmest som egne fortellinger med et selvstendig faglig fokus. I motsetning til mange andre fagbøker, føler jeg meg ikke trett etter å ha lest denne boka. Tvert om gir den appetitt på mer! Boka har da også en seks siders litteraturliste – så det mangler ikke på anledning til å dykke dypere for dem som fatter interesse for stoffet.

Selv om boka omhandler et 150 år gammelt funn, bærer den preg av å være ”historisk ferskvare”. Forfatterne gjengir Nicolaysens beretning med respekt og de refererer systematisk og underholdende om resultatene fra ettergravningene i 1988-92. Men i tillegg til dette legger forfatterne inn refleksjoner og tolkninger som baserer seg på ny viten og et faglig utviklingsarbeide som har pågått innenfor arkeologien helt fram til i dag.

”Vi er alle fanget i vår egen samtid” sier Gansum og understreker nødvendigheten av at både vi som lesere og han som forfatter forstår at historieforståelse ikke er objektiv. – Enhver ny tid ser fortiden med egne øyne. Det skaper grunnlag for stadig nye historiebøker – dess ferskere dess bedre. Og ferskere historiebok om funnene i Borre enn Skipshaugen 900 år e.Kr. finnes ikke.

Bokforside - Klikk for å forstørre

Skipshaugen 900 e.Kr. – Borrefunnet 1852-2002.
av Bjørn Myhre og Terje Gansum
 Midgard forlag, 2003 ISBN 82-92464-01.8
Pris: kr. 149.-

Tilbake ] Ett nivå opp ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside