Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Kirkeveien langs Borrevannet.

Av Øivind Beckmann

Innen kommunen er det fire offisielle navn på veier som har ”kirke” som utgangspunkt. Det er Kirkesvingen på Nykirke, Kirkebakken på Borre, Kirkeenga på Ra og Kirkeveien i Åsgårdstrand.

Tilfeldig fikk jeg tidligere i år vite om en vei til som har ”kirke” i navnet sitt: ”Kirkeveien” heter veien som går nedenfor Vikveien og langs Borrevannet. Riktignok uoffisielt, men veien heter det for dem som bor langs Vikveien nord for Solberg og fram til avkjørselen til Tufte gård og Tufteåsen/Skaaneåsen. Den er fremdeles i bruk, som adkomst til hytteeiendommer, eneboliger og småbruk.

Kirkevei - Klikk for å forstørre Kirkevei - Klikk for å forstørre

Før Vikveien ble anlagt midt på 1950-tallet, var den eneste adkomstvei på denne strekningen. Sannsynlig bakgrunn for navnet kan være at denne delen av kommunen tilhører Nykirke prestegjeld. For å komme til Nykirke kirke tidligere var dette eneste adkomstvei. Nordover langs Borrevannet og vestover over Tufteåsen og Skaaneåsen fram til kirken. Det er mulig at de som brukte veien til og fra kirke tidligere hadde Løvøykapellet som mål. Men det blir spekulasjoner.

 

Den 13.mars 1950 underskrev eierne av Falkensten, Korterød, Tufte, Vikgårdene og Haukeli en erklæring stilet til Borre formannskap: Undertegnede brukere av veien Skjellebro-Øvre Møllen, henstiller herved på det sterkeste til det ærede Herredstyre å foranledige at ovennevnte vei snarest mulig blir ombygd og utbedret. Veien er i meget slet forfatning og er for det meste av året ufremkommelig med bil. Da det hviler en ganske anselig matrikkel på eiendommene efter omhandlede vei og kommunen har en betydelig skatteinntekt av brukene går undertegnede ut fra at det ærede Herredstyret snarests foranlediger at ombygning og utbedring blir iverksatt. En kan gå ut fra etter foretatt forhåndsundersøkelse at der vil bli gitt fri grund. Det til veiens ombygging fornødne materiell som finnes langs veien vil bli ydet gratis.

Borre kommune besluttet så å anlegge vei som omsøkt fra Falkensten til Skillebro, første parsell var strekningen Falkensten-Haukeli. Skjønnsforretning ble holdt på Falkensten skole den 27. november 1951 under ledelse av lensmann Tronstad. Det var i alt syv takster. Det avlagte skjønnet var enstemmig.

Borre kommune anla selv Vikveien med egne mannskaper og utstyr. Vikveien sto ferdig til bruk på midten av 1950-tallet. Men ”Kirkeveien” ligger der enda. Som et minne om tidligere veiers standard sett i forhold til datidens framkomstmidler.

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside