Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Forord

Vi i Borreminneredaksjonen, Erik Schou Eriksen, Jan Ingar Hansen, Svein Døvle Larssen, Marit Lundstad, Grethe Lund, Øivind Beckmann og Knut G. Bjerva, slutter oss til gratulantene. Årets utgave spenner vidt, og favner store deler av kommunen vår. Og sånn skal det være. Vi har stor glede av å finne frem til de gode lokalhistoriene fra hele kommunen, og gleder oss over den velvilje vi møter når vi spør om bidrag fra historieinteresserte.

Gleden overskygges dog i år av at Helga Hem Olafsen ikke fikk være med på å fullføre årets utgave av Borreminne. Hun døde tidligere i år. Vi savner hennes smil, imøtekommenhet og iver, og alltid positive innspill og bidrag i Borreminneredaksjonen.

Knut G. Bjerva

Red. Borreminne

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside