Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Lensmannshytta nord for Borrehaugene

Av Øivind Beckmann

Arne Gallis, professor i slaviske språk ved Universitetet i Oslo, vokste opp på lensmannsgården Berg i Andebu. Lensmannsgården ble skilt ut fra de andre Berg-gårdene i 1820. Bygningene på gården ble reist omtrent samtidig av lensmann Fougner. De innrammet et firkantet tun. Hovedbygningen ble oppført i en stil som kjennetegner den eldre bebyggelsen i Stavernområdet, med valmtak, brutte hjørner og stående panel. Bryggerhuset ble bygd i samme stil.

Lensmannshytta

Det innerste rommet i bryggerhuset fungerte som arrestlokale. Der ble pågrepne forbrytere plassert under bevoktning inntil de kunne sendes til arresten på Sem. Storforbryteren Ole Pedersen Høiland (1797-1848) skal ha sittet i arresten på Berg gård i Andebu. Høiland vakte i sin tid stor oppsikt da han i 1836 gjorde innbrudd i Norges bank i Oslo. Utbyttet var 64.000 spd i kasserte sedler. Bryggerhuset med det tidligere arrestlokalet fikk Arne Gallis i 1960 flyttet fra Andebu til en hyttetomt på Voldestranda nord for Borrehaugene.

Reoppbyggingen ble utført av snekker Ingar Ellefsrød, Andebu. Hytta med sin særpregede stil minner sterkt om den gamle bebyggelsen i Stavern.

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside