Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Borre kirke

Historisk kirkebilde tilbake

Av Jan Ingar Hansen

Det var en telefon til sognepresten i Borre som var første signal om at det historiske bildet var på vei tilbake til den hvitkalkede kirken på ra-ryggen. Bildet ble funnet ved en tilfeldighet hos en kunsthandler i Oslo og ingen vet eksakt hvorfor bildet forsvant fra kirken.

Borre kirke - Klikk for å forstørre

To teorier er lansert, enten at bildet forsvant i grevens periode som kirkeeier, eller at bildet var et av flere som ble ”ryddet vekk” fordi de ble ansett som lite vakre. I boken ”Borre prestegjæld dets kirker, prester og skoler” skrevet av Einar Diesen og utkommet første gang i 1892 står det på side 37: ”i tidligere tider hængte der paa væggene i kirken til pryd flere mer og mindre smagløse malerier, der dog nu for længe siden er nedtagne. Nogle opbevares endnu i kirken, men et er bleven innsendt til universitetets samlinger”.

Maleriet  som nå er tilbake i menighetens eie fremstiller Jesu møte med kvinnen ved Sykars brønn og kan være fra 1500-tallet, malt i Florentinsk skole. Bildet er nå hentet hjem etter mange år på vandring. Det knyttes stor usikkerhet til om bildet var blant disse ”smagløse malerier”, og vi har få holdepunkter til betydningen av ”længe siden er nedtagne”. Det kan godt hende dette skjedde i forbindelse med de store reparasjonsarbeidene i 1726-1727.

Maleri - Klikk for å forstørre

Siden Diesen forteller at flere av maleriene fremdeles oppbevares i kirken i 1892 har vi jo noen spor å gå etter. Vi vet ikke om ”vårt” bilde er blant disse. Bildene kan være avhendet av menigheten eller andre etter 1892. Det har vært nevnt at det muligens var opprydningen i forbindelse med den store oppussingen av kirken i 1928 som har ført bildet ut av kirkens eierskap? I så fall litt underlig siden Harry Fett mener at gammelt kirkegods bør få en sentralplass i kirken etter denne oppussingen. Bildene nevnes heller ikke i denne sammenheng.

Trolig blir det også nødvendig å gå igjennom listene fra grevens kirkeauksjoner for å lete etter opplysninger om bildet. Arbeidet kommer til å ta tid, samtidig gjennomgåes papirene hos Riksantikvaren og menighetsrådets papirer fra denne tiden blir nå gjennomgått og vil kanskje gi oss svar. Samtidig blir bildet nå undersøkt av kirkekunst-kjennere for å forsøke å finne ut mer om bildet. Det vurderes også om bildet skal renses.

Det er en svært gammel ramme som følger bildet, det hevdes at denne kan være like gammel som bildet. Også den skal gjennomgåes og kan kanskje gi oss flere svar både på når og eventuelt hvor bildet opprinnelig er malt.

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside