Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Ny testamentarisk gave Borre Historielag

I september 2002 ble vi i brev fra Horten Tingrett meddelt at Borre Historielag var tilgodesett i testamentet til vår mangeårige medlem Anne Holtegård som døde 29. august d.å. Gaven beløper seg til kr. 400.000.- samt det hun måtte etterlate seg av innbo og løsøre, en gave som Borre Historielag mottar med stor takknemlighet og ydmykhet.

Anne Holtegård

Denne storslagne gaven skal etter avdødes ønske brukes til vedlikehold og eventuelt utbedring av historielagets eiendom Bruserød.  Dette er en føring som passer godt inn i det vi nå arbeider med, nemlig å få satt opp et nytt uthus på Bruserød, men mer om disse planene vil styret legge frem på et medlemsmøte på nyåret.

Post mortem retter vi vår takk til Anne Holtegård for denne gedigne gaven og lyser fred over hennes minne !

Borre Historielags styre
Tore Lundbye
leder

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside