Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Vadla og Spellemannshaugen

En fabulering om Snorres ”Vadla” og om ”Spellemannshaugen” på Borre.

Av Øivind Beckmann

Snorre skriver i Ynglingesagaen om Øystein, sønn til Halvdan Kvitbein, at han var konge på Romerike og i Vestfold. Øystein rådde i Vestfold så lenge han levde. Han døde ved at seilbommen slo han over bord. Mennene hans fikk tak i liket, de flyttet det til Borre, og der kastet de haug på raet ute ved sjøen ved ”Vadla”. Om dette står det i Ynglingesagaen: Og Øystein slått av bommen for til Hel, Lokes datter og nå ligger under steinrøys rik høvding på raets kant, der hvor iskald Vadla-elva går i vågen hos gøtske konge.

Spellemannshaugen - Klikk for å forstørre

Øysteins sønn Halvdan, som fikk kongedømmet etter faren, ble kalt Halvdan den gavmilde og matille. Holtan i Vestfold var hovedgården hans.

Uten tvil er Snorres Borre og raet området ved Borre kirke. Ynglinge-ætten hadde jo Vestfold og Borre som sitt utgangspunkt. Problemet er Vadla. Gjennom år har man diskutert hvor Vadla-elva ligger i terrenget. Og ulike navneteorier er fremmet. Mitt poeng at Vadla som sted og som elv er borte. For ca 1000 år siden var vannstanden i Oslofjorden fem meter høyere enn i dag. Farvelegges området mellom kote 5 og sjøen blått, finner man fram til datidens kystlinje. Ser man denne linja sammen med veinettet slik det ligger i dag, finner man at veien fra Borre kirke og ned til stranda sannsynligvis ligger i samme trase som for 1000 år siden, og at den høyst sannsynlig primært førte til båtopplagsplassen og havna for vikingetidas Borre. Men også videre sydover mot Vestmanrød og Åsgårdstrand.

Kart over Vadla og Kirkebakken - Klikk for å forstørre

Vadla som kan tydes som vadestedet ved en strøm, må derfor ha vært et vadested man måtte passere på veien til og fra Borre langs sjøkanten. Og vadestedet Vadla må derfor ligge mellom eiendommene Vestby, gnr/bnr 15/6 og Steinbrygga, gnr/bnr 15/7 rett syd for Steinbrygga båthavn. Her er det ennå spor etter et bekke- eller elvefar med et nedslagsfelt helt opp til Adalstjern. Før bygging av veier og lukking av bekkeløp i området syd for Borre kirke, må bekken mellom Vestby og Steinbrygga hatt en ikke ubetydelig vannføring. En bekk eller en elv var en absolutt forutsetning for en bosetting i tidligere tider.

Snorres henvisning til Vadla gjorde samtiden entydig sikker på hvor i Vestfold stedet var. Ser man derfor området under ett, kan det ikke herske tvil om at Snorres Vadla er den opprinnelige bekken eller elva mellom gårdene Vestby og Steinbrygga. Løpet gikk/går rett opp til Rv 19 mot Herredshuset med området rundt Adalstjernet som kilde.

Om Halvdan Svarte skriver Snorre at han var så årsæl en konge. Da det ble kjent at var han druknet i Randsfjorden, kom det stormenn fra Romerike og Vestfold og Hedemark. Alle krevde å få liket med seg for å hauglegge det i sitt fylke da alle trodde at de skulle få et godt år om de fikk det. Liket ble til slutt delt i fire deler, hodet ble lagt -i haug på Stein på Ringerike og hver av de andre tok sin del med seg hjem og haugla den der. Alle haugene heter Halvdans-hauger, skriver Snorre.

Halvdans Svartes utgangspunkt i Vestfold var Borre. Det er derfor naturlig at Vestfolds del_ av liket ble hauglagt på Borre. Ingen av haugene på Borre heter Halvdanshaugen. Men en heter Spellemannshaugen. Haugen har en unik og sentral plass på Borre. Min påstand er at Halvdanshaugen på folkemunne etter hvert ble hetende Dansehaugen og så Spellemannshaugen.

Spellemannshaugen er undersøkt ved utgraving. Ingenting ble visstnok funnet. Haugens plassering på Borre, midt i et. dyrkingsområde, underbygger min påstand om at en bit av Halvdan Svartes lik ligger eller lå i det som nå kalles Spellemannshaugen.

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside