Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Forord

Vanligvis er det med glede og litt stolthet jeg som redaktør ønsker leserne velkommen til et nytt Borreminne. Men i år er jeg ikke sikker. Ikke fordi innholdet holder en lavere faglig standard enn vanlig, men fordi det siste året har fått frem ubehagelige og ufine sider hos flere av våre lesere. Borreminne er ikke stuerent nok for fundamentalistene, det står nemlig for mye om Horten i årsskriftet! 

De største ayatollaene vil ha utelukkende stoff fra gamle Borre kommune i årsskriftet, og benytter enhver anledning til å fortelle det, til skade for historielaget og til stor skade for lysten jeg, og flere med meg, har til å gå løs på enda en utgave. Jeg er overrasket og skuffet over reaksjonene, og spesielt over at det er profilerte og velansette personer i lokalmiljøet som har vist seg å være de hardeste kritikerne.

Samtidig kommer det reaksjoner fra folk i gamle Horten kommune. De vil ikke kjøpe og lese Borreminne fordi navnet er nettopp Borreminne. Trangsynet og intoleransen har gode levekår i vår sammensluttede kommune, og dessverre har ikke historielaget evnet å dempe dette. Den muligheten laget hadde i inneværende år til å bli en overbygning for alle historieinteresserte i kommunen, er foreløpig skuslet bort i sterke meninger om hvor et skilt skal plasseres, og hva laget skal mene etter navneendringen på kommunen og det videre arbeidet for å heise Borre-fanen høyt.

I fjorårets utgave tok jeg til orde for at historielaget burde endre navn for å fange opp alle historieinteresserte i kommunen. Dessverre ble jeg ikke hørt. Det er ikke usannsynlig at resultatet kan bli at det dannes et eget historielag for gamle Horten. Det betyr at det lille lokalhistoriske miljøet vi har i kommunen kan bli enda mer fragmentert. Det er allerede et historielag i Åsgårdstrand. Får vi et lag for gamle Horten også, blir det tre historielag i en og samme kommune. En slik oppsplitting er ikke heldig, men forståelig. Min oppfordring er i år igjen: Sørg for at Borre Historielag blir et lag som kan være overbygningen for alle historieinteresserte i Horten kommune.

Arbeidet med årets utgave av Borreminne har resultert i de 100 sidene du nå holder. Redaksjonskomiteen, som består av Erik Schou Eriksen, Helga Hem Olafsen, Svein Døvle Larssen, Jan Ingar Hansen og Øivind Beckmann, samt undertegnede, ønsker deg trivelig lesning, uansett hvor i kommunen du bor.

Knut G. Bjerva
red. Borreminne

Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside