Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Da Gabriel Scott fikk sydd billige støvler i Åsgårdstrand

Av Svein Døvle Larssen

Det var først i 1915 at dikteren Gabriel Scott fikk kjøpt sitt kjære ”Maagereiret” på Tromøya utenfor Arendal og ble Sørlandets dikter fremfor noen. Da var han blitt 41 år gammel, og hadde forlengst fått ry som forfatter. Da hadde han blant annet skrevet tre diktsamlinger, ”TantePose” - som senere ble filmet - komedien ”Himmeluret” og et par bøker med guttefortellinger.

Før familien slo seg ned i ”Maagereiret” hadde den ført en omflakkende tilværelse. Det skrev for noen år siden den tidligere redaktøren av Agderposten i Arendal, Einar Gauslaa, etter at han kom over et par brev Scott skrev til noen venner i Brekkestø.

Et av disse brevene er datert 13. mai 1909 og ble sendt fra Åsgårdstrand.

Her kan vi lese hvor opptatt Gabriel Scott var av Sørlandet, og hvor interessert han var i naturen, av fugler, dyr og jakt. Også mens han bodde i Åsgårdstrand fikk han anledning til å dyrke sin interesser. Dessuten fikk han sydd seg rimelige støvler i Åsgårdstrand.

Gabriel Scott skriver til en venn i Brekkestø følgende:  
”Jeg har skullet skrive til Dem flere ganger for at høre hvordan De har det - endelig er det blit til noget. Vi er alle flyttet til Åsgårdsstrand og blir her en del aar til guttene maa paa middelskolen.

Vi bor i et stort gammelt hus med svære værelser og liker os godt - især jeg som nu altid liker mig paa landet, Her er flere gode rugdetræk nær ” byen”, men jeg maa bekjende at jeg endnu kun har skutt tre rugder, siden trækket begynte. Kulden har gjort at trækket er svært sparsomt, saa jeg ofte har gaat forgjæves. Saa er her godt om hare og aarfugl, men derimod ikke tiur. Skogen staar stor og tæt like indpaa ” byen” og vi ser sjøen fra vinduerne. Ellers har vi det surt og koldt om dagen og maa fyre godt i ovnerne.

Hvordan staar det nu til i Brækkestø? Og hvordan har De selv det? Driver De endnu med høns i huset deroppe ved ”Vellyst”? Det var paa nippet at vi var reist til Brækkestø dennegang og - vi vilde da leiet fru -Christensens hus. Men saa var det skolen og barna. Jeg brød mig saa lidet om at ha dem sammen med ungerne i Brækkestø, efter hvad jeg kjender til dem.

Saa tok jeg mig nu straks over jul og besaa mig i byerne langs Kristianiafjorden og nu er vi her. Hils skomakeren fra os alle - jeg lovet ham engang at sende ham en flaske brændevin, og det skal jeg gjøre snart. Vi har nemlig samlag i Åsgårdsstrand og det samlag med store rettigheter - vi kan kjøbe kognak og genever i løssalg paa tomme flasker eller i spand!

Og saa maa De si ham at skomakeren i Åsgårdsstrand tar 15 kroner for et par beksømstøvler make til dem Tønnesen sydde til mig og fikk 20 for! Og enda tjener han godt paa dem! Er det Tønnesen som er dyr eller er materialerne blitt billigere nu? Halvsaaler - sydde saaler - med nye hæler koster fra 1,80 til 2,50. For Erik bare 1,20. Det er den billigste skomaker jeg har havt med at gjøre!

De har vel ikke læst ”Sjøpapegøien”? Jeg brukte der den historie om ræven, som De engang fortalte mig. Jeg forandret naturligvis lit paa den, men hovedtrækkerne er der. Der tror jeg nok jeg rammet hykleriet godt! Jeg regner den historie som den beste av mine arbeider. Jeg tenkte paa at sende boken til Dem til jul, men mine frieksemplarer rak ikke til. Har De ikke lest den, skal jeg prøve at faa tak i et eks. og sende det til Dem. Skriv nu om litt av hvert fra gamle tomter og gled meg med brev snarest mulig!

Deres hengivne
Gabriel Scott.

Hvor lenge Gabriel Scott ble boende i Åsgårdstrand, og hvor han bodde her, vet vi ikke. Men oppholdet ble sannsynligvis ganske kort, for allerede i 1912 får vi høre at familien er bosatt i Drøbak, og i 1915 flyttet altså Scott til Tromøya. Men om han hadde en like billig skomaker der, som i Åsgårdstrand, det sier litteraturhistorien ingen ting om.

Tilbake ] Ett nivå opp ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside