Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Fuglesangen

Av Øivind Beckmann

Drøyt en km syd for Steinbrygga på kyststien mot Åsgårdstrand ligger Fretheims hytte. Ca 200 meter lengre syd og ca 100 meter vest for kyststien ligger grunnmursrestene etter ”Fuglesangen”. Her lå hovedhuset og sidebygningene fram til 1960. Grunnmursrestene og den imponerende eika like ved er nå godt synlig etter at granskogen på oppsiden av kyststien er fjernet.

Fuglesangen - Klikk for å forstørre


Herman Wedel Jarlsberg bodde med sin frue om somrene på Fuglesangen. Bildet fra 1882 viser disse sammen med baronesse Nini Wedel Jarlsberg.

”Fuglesangen” var en plass under gården Fjugstad, gnr. 9, bnr 1. Ingeborg Walløe, i sin tid eier av Fjugstad, og enke etter skipsreder Anders Hansen Walløe, født 1750, død 1808, fikk i 1833 skjøte på Strandskogen med tilliggende Tjomeløkken, Mellomløkken og Fuglesangløkken med fiskestøe. Disse var i uminnelige tider brukt som bygsel under Fjugstad.

Herman Wedel Jarlsberg, født 1855, død 1942, fikk overdratt Fjugstad fra sin svigerfar grosserer Thv. Meyer i Christiania i 1885. Herman Wedel Jarlsberg bodde med sin frue om somrene på Fuglesangen. Bildet fra 1882 viser disse sammen med baronesse Nini Wedel Jarlsberg.

 

Fuglesangen - Klikk for å forstørre

 

Harald Andersen kjøpte hovedbygningen på Fuglesangen i 1960. Tømmerstokkene ble nummerert og satt opp på grunnmur på eiendommen ”Høyvang”, gnr. 5, bnr. 22. ”Høyvang” ligger rett øst for Furuhaug med postadresse Raveien 276. Harald Andersen rettet opp de innvendige tømmerveggene så slett og fint at hans svoger, byggmester Harald Nilsen kunne spikre veggplatene rett på veggene.

Sidebygningen? - Klikk for å forstørre

Fuglesangen var et bygg preget av snekkerglede med mange fint utskårne belistninger. Bygget hadde ikke ”husmannspreg”. Hvem som i sin tid førte opp bygget er ukjent. Navnet Fuglesang forekommer som gårdsnavn flere steder i Danmark og i Norge.

Fotografiene er utlånt av Odd Svendsen og Fjugstad gård.

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside