Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Forord

Året som straks er slutt har vært et begivenhetsrikt år, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Begivenhetene i USA og det som har skjedd etterpå, skal vi la ligge her, det samme med stortingsvalget og resultatet. Men de lokal begivenheter kommer vi ikke unna.

Folkeavstemningen ga flertall for navneskifte fra Borre til Horten på kommunen vår. Det er en utfordring for alle lag og foreninger og enkeltpersoner i kommunen å sørge for at navneskiftet ikke resulterer i enda større splittelse og skiller mellom de forskjellige deler av kommunen.

Det har gjennom flere år vært tendenser til slik splittelse. De forskjellige tettsteder og grender i kommunen er seg selv nok, og tenker ikke enhet. Vi har hatt en fremvekst av lokalhistoriske foreninger i Åsgårdstrand og på Skoppum, og det er lokalhistorisk interesserte grupper også i Horten, eksemplifisert med Karljohansvernerne. I tillegg kommer historisk inspirerte grupper av mer spesiell karakter, det være seg filatelister eller samlere av spesielle kjøretøyer. Og som ikke dette skulle være nok, er det krefter i gang for å få til et bymuseum og en lokalhistorisk forening for gamle Horten. Alt dette representerer en stor utfordring for historielaget og for Borreminne.

Å lage et lokalhistorisk årsskrift som Borreminne krever en del arbeid, og ikke minst kapital for å holde en relativt høy teknisk kvalitet. Opp gjennom årene har Borreminne-redaksjonen laget rutiner for arbeidet, og vi har en noenlunde trygg økonomi. Vi behøver ikke bekymre oss fra år til år for å betale produksjonen. Borreminne er åpent for lokalhistorisk stoff fra alle deler av kommunen og alle stoffområder, enten det er gamle biler, frimerker eller stempler, jernbanehistorie eller gårdshistorie. Men vi har ikke kapasitet til å skrive stoffet selv, derfor er det opp til de forskjellige historieinteresserte grupper i kommunen å bruke spalteplassen vi har. De senere års utgaver, og også årets utgave, viser til fulle at stoff fra hele kommunen naturlig hører hjemme i Borreminne.

For Borre historielag er utfordringen en annen. Historielaget bør være den samlende foreningen, overbygningen, for alle lokalhistorisk og historisk interesserte i hele kommunen. Ikke noe taler mot at historielaget skulle ta inn under seg lokalhistorisk interesserte i Åsgårdstrand, Skoppum, Nykirke, Falkensten eller Horten, eller andre steder i kommunen. Problemet til nå har vært at det er mange som ikke føler at de hører til under historielagets paraply, og derfor har de startet egne foreninger. Det eneste som oppnås med dette er at kreftene spres, og at det ikke blir et miljø som alle kan føles seg hjemme i.

Borre historielag bør snarest mulig ta initiativet til å samle alle lokalhistorisk interesserte i hele kommunen, og initiere fremveksten av et levende lokalhistorisk miljø. Det kan til og med hende det blir nødvendig å endre navnet til Horten og Borre historielag for å gjøre laget til en lokalhistorisk forening som favner hele kommunen.

Knut G.  Bjerva
Red.

Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside