Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Kjærsletta - en liten og idyllisk plass i Keisemarka.

Av Jan Ingar Hansen

Denne lille åpne plassen som ligger nær midten av Nedre Keisemark fikk sitt navn etter familien Kjær, som i flere generasjoner hadde sitt hus inntil sletta. Grunnen til at den ikke ble bebygd var at den ble ansett som uskikket og farlig. Et stort ras hadde en gang rundt 1850 sklidd nedover til stranden syd for badehuset. I mange år gikk derfor Nedre Keisemark i en stor sving innover sletta ved raskanten. Hullet ble seinere delvis gjenfylt av søppel og veien ble etter hvert rettet ut. Men selv i dag er det ikke bygget hus på den siden av veien der raset gikk.

I mange år var Kjærsletta i bruk som tumleplass for ungdommen og blant aktivitetene var ballslåing. Det fortelles at ”Fodboldklubben” som i 1892 så dagens lys i Horten hadde flere av sine treninger på Kjærsletta. Dette var en av landets aller første fotballklubber og det var 2.mai 1892 at forsøket på å starte fotballklubb ble presentert i ”Gjengangeren”.  En av dem som var sentral ved stiftelsen var disponent Harald Braarud. I jubileumsberetningen til ”Ørn” forteller han at den største vanskeligheten med å komme i gang var innkjøp av en fotball. Den kostet 10,50 og hver av guttene som skulle være med måtte betale 25 øre. 

Kjærsletta - Klikk for å forstørre
Kjærsletta ligger idyllisk til, og er resultat av at man anså grunnen her for utrygg. Foto: Jan Ingar Hansen
Kjærsletta - Klikk for å forstørre

Sletta var statens grunn og det var staten som foresto reguleringen den gang da bygge arbeidene begynte i Keisemarka. Og en gang rundt 1920 sender Distriktskommandoen et skarpt brev til formannskapet og utber seg en forklaring på hvorfor kommunen og politiet tillatter at Kjærsletta benyttes som lekeplass. De forlanger plassen avstengt for trafikk. (hvem av de høye herrer i vår norske marine som har klaget på støyen fra lekeplassen er ikke kjent). Formannskapet gjør høfligst den ærede Distriktskommando oppmerksom på at i følge vedtektene skal eier av åpen plass innen byens grenser holde denne inngjerdet, og må derfor  forlange at kommandoen snarest besørger oppsatt et solid plankegjerde omkring Kjærsletta.

Noe overrasket mottar da formannskapet et brev fra Distriktskommandoen om at de skjenker plassen til kommunen under betingelse av at den opparbeides som park eller lekeplass for barn. Det skulle gå mange år før Kjærsletta ble opparbeidet som park og det ble rett etter 2.verdenskrig reist spørsmål om bygging av boliger på tomta. Kommunen avslo et slikt innspill med at det fortsatt var frykt for utrasing.

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside