Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Forord

Kjære leser, velkommen til dette årtusens første utgave av Borreminne. Det er den 15. utgaven, den 16. årgangen,  av det lokalhistoriske årsskriftet fra Borre Historielag du holder i hendene, og også denne gang håper vi det vil falle i smak. Vi har bestrebet oss på å få inn stoff fra mange deler av kommunen vår, fra Nykirke via Horten til Åsgårdstrand.

Hovedartikkelen i denne utgaven er historien om bydelen Apenes i Horten. Den er skrevet av Flávio Duarte Andersen. Han forteller om artikkelen, at det for mange på Apenes, og i nærområdet, vil mye av historien til dette området som er kjent på en eller annen måte. Det sies ofte at ”alle vet noe om Apenes”. I artikkelen ser han på Apenes ut i fra et lokalhistorisk perspektiv, og han trekker opp noen historiske linjer fra den tid  da Apenes ble bestemt å skulle bli en ny bydel i gamle Horten kommune.

Fra Apenes legger vi ferden til Nykirke, og markeringen av kirkens 800 år i bygda. Kirken har stått for samling og samhold på Nykirke. Samling og samhold kommer forhåpentlig også kommunens nye rådhus til å bety. Hans Chr. Oset har sett på den lange veien frem til kommunen omsider fikk et rådhus.

Ellers i Borreminne streifer vi innom andre steder i kommunen, og har betraktninger om både tyske forordninger under krigen og polititjenesten i gamle Åsgårdstrand. Vi håper og tror artiklene faller i smak, og ønsker god lesning.

Borreminneredaksjonen har bestått av Jan Ingar Hansen, Erik Schou Eriksen, Helga Hem Olafsen, Svein Døvle Larssen og Knut G. Bjerva.

Horten i november 2000

Knut G. Bjerva
Red.

 

Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside