Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Historiske turstier i Borre

Av Oddvar Flåten

Hva med å rusle en søndagstur med familien, eller vise besøkende venner og kjente rundt i kommunen din? Vise dem steder du heller kanskje ikke kjenner så godt, men som du ved hjelp av en hendig og informativ brosjyre, med kart og en kortfattet forklaring, kan lese etter hvert som du går?

Borre Historielag og Horten og omegn turistforening har i samarbeid med Borre kommune, utgitt flere historiske turistbrosjyrer, til nå syv i tallet. Brosjyrene inneholder kart og tekst fra Borrehaugene-Vestmanrød, Kanalen-Fyllinga, Karjohansvern-Hortensskogen,, Bygdeborgene på Skoppum, Åsgårdstrand Nord, Skotås og Brårudåsen-Røreåsen. Det skulle med andre ord være mulig å finne et godt turtilbud for alle, uansett alder.

De fleste turene er mellom tre og fem kilometer lange, og påført hvilken fremkommelighet de har. De fleste er barnevognvennlige. Kjente navn i lokalmiljøet, som Odd K. Larsen, Kåre Nordal, Endre Pedersen, Alf J. L. Breda, Odd Aasen, Trygve J. Skaug og Kjell S. Jakobsen har skrevet teksten til de forskjellige turene.

Flere nye turer er på trappene med planlagt utgivelse like før jul. Nye forfattere er Trond Schmidt, Guri Aasen og Roald Matsen. Disse vil ta for seg Løvøya, Åsgårdstrand Sør, Keisemark og to båtturer, nemlig Indre Havn og Løvøysund-Frebergsvik. Dessuten kommer Odd K. Larsen med en ny tur; Adalstjernet-Adalsbekken.

Turbeskrivelsene inneholder som vent kart over turen, og en beskrivelse av hva du kan se langs ruten, sammen med et historisk tilbakeblikk. Turene gir fine naturopplevelser, og gir deg muligheten til å bli kjent med kommunen din, og gir et innblikk i den rike historie som vår kommune er kjent for.

Brosjyrene er gratis, og du finner dem på Turistkontoret, på Biblioteket og på Kulturkontoret.

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside