Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Vi reiste i følje - tre stykker til Moss

Om Harald Kihles første utstillinger i Moss, Sandefjord, Drammen og Horten.

Av Leif Preus

Harald Kihle Stiftelsen i Horten arvet maleren Harald Kihle da han gikk bort i 1997, i en alder av 92 År. Arven besto av malerier, tresnitt og litografier, en boksamling på 7000 bind, bondeantikviteter, malerens staffelier og paletter etc. og mye annet. Spesiell interesse knytter det seg til en samling på anslagsvis 20.000 brev, dokumenter, skisser, notater, fotografier, filmer, dagbøker m.m. Fra denne samling har vi tatt frem en liten, sort bok påskrevet "Notis-bok for H. A. Kihle. Moss 20/11-25". Den forteller om den store malers første utstillinger i Moss, Sandefjord og Drammen. Av et avisutklipp viser det seg at utstillingen også ble vist i Horten.

Notat - Klikk for å forstørre

"Vi reiste fra Horten - Hornli - Bergstrøm og jeg - til Moss torsdag den 19.de November 1925 for at utstille på Grand Hotel". Harald Kihles nøyaktighet fornekter seg ikke. Dagboken ble innkjøpt i Moss 20/11-25, får vi vite. På samme side har Kihle senere tilføyet "Ta dagarne som de kommer, utan på førehand gjøra upp något program".

Adolph Bergstrøm var malermester og Harald Kihles sjef, men også en dyktig amatørmaler som kunne nådd langt, hvis han hadde tatt utdannelse", sa Kihle til meg en gang. De bildene vi har sett av ham bekrefter dette. Carl Hornli var redaktør av Gjengangerens radikale konkurrent "Daggry", men også en spennende maler. Blant Kihles efterlatenskaper finner vi et lite maleri av Hornli, som viser at han hadde talent.

 [ Toppen av siden ]

 

Harald Kihle - Klikk for å forstørre


Den unge Harald Kihle

Dagboken, sammen med et utklipp fra Hortens Avis, viser at de tre i løpet av november/desember 1925 stilte ut i Moss, Sandefjord, Horten og Drammen. Kihles notater om denne kunstnerturne er fornøyelig lesning.

Utstillingen i Moss Åpnet på Grand Hotel 20.11 kl. 10.00, den "første besøkende kom ved 1-tiden, derefter kom det to i følge", og ut på eftermiddagen og kvelden "kom det mange". Moss Arbeiderblad møtte opp med "3 mand!! Det blev en indtegt av 5,50 den første dagen".

Opplevelsen i Moss har Kihle skildret på flere måter. Det første bildet Harald Kihle malte i 1925, (den 28.januar!) het "Spekesild". Dette bildet ble igjen i Moss, i det Kihle skjenket det til en utlodning til inntekt for de arbeidsledige. "Det hadde en verdi a 150,- kr.". Den beskjedne publikumsoppslutning ga den tyveårige Kihle tid til Å forfatte følgende dikt:

vi reiste i følje
tre stykker til Moss
for riktig gjøre mølje
og siden kose os -

men publikum på Moss
de sa, nok no andet -
på slikt no vær og vos
blev de vist forbandet

Det kom en -
og det kom to -
men spør om dem kjøpte -
nei, vil bare glo

og slang det en i mellom
med sølvhåndtaket stok
så tenkte vi nok saktens
kanskje han har lommebok

Men det var nok kun at nikke
og han ut av døren for...

Efter Moss blir utstillingen vist i Avholdslokalet i Horten fra søndag 29. november til og med søndag den 1. Desember. Derefter legger de tre kunstnere ufortrødent ferden til Sandefjord lørdag den 12. desember 1925, og åpner utstilling der dagen efter. Redaktør Hjertholm i Vestfold Fremtid kjøper allerede under Åpningen generøst et bilde av hver: Av mig kjøpte han "Utover Oslo" for 25kr., det stod i 200,- Av B. Kjøpte han "Sild", og av H. "Utsigt fra Aasen". " I Sandefjord hadde jeg med 22 malerier. (Hotel Atlantic, Sandefjord. Adr. Jernbanegt. 11, Tellefonr. 500)"

 [ Toppen av siden ]

 

Gjengivelse fra avisa Gjengangeren - Klikk for å forstørre

I Sandefjord kommer det enda mer lykke. "Paa markedet som var der vant jeg 50 kr. i rammer. Det var nr. 335 og kostet 25 øre pr. nummer...fikk dem mandag 15-12-25." Kihle forteller i dagboken at kritikken som hr. Bryn skrev i Vestfold var god, og at han var hos dem to ganger mandag den 14.de. "Bryn, Hans Holmen og Hjertholm var hos os Onsdag aften og tok et glas øl. Dem gik ved 2 tiden nat til torsdag".

"Vi reiste med 9.53 toget fra Sandefjord Torsdag den 17-12-1925".

Dagen efter fortsetter odysseen så til Drammen Kunstforening, hvor herrene åpner sin utstilling den 20. desember, men ikke helt uten forviklinger. Carl Hornli blir syk, så Kihle må selv ta seg av det meste. Ved en feiltagelse er maleriene sendt toget med fraktgods i stedet for ilgods, så bildene er ikke kommet frem når Kihle kommer til Drammen. Men den 19.de dukker de opp, mot kr. 3,- bragte en vognmand dem til utstillingslokalet, men pengene fikk Kihle senere igjen av pakkmester Lassen (Larsen ?). 

Kihle hang opp i alt ca. 60 bilder, hvorav Bergstrøm hadde malt 16, Hornli 18 og Kihle 24. Kihle gikk til "Fremtiden"og leverte et introduksjonsbrev fra Hornli til journalist Svendsen, som viste seg Å være "en meget koselig kar". Sammen gikk de til en restaurant hvor Kihle ble intervjuet. "Dr. Blad"og "Dr. Tidende" fikk også besøk. Oppslutningen til utstillingen i Drammen Kunstforening var bra, men det står ikke noe i dagboken om salget der. Kihle bodde i Avholdshotellet og betalte kr. 11.45 oppholdet. I Kunstforeningen møtte han også "Maleren Knutsen", det må ha vært Knut Hermod Knutsen som var født i Drammen 1900 og altså fem År eldre enn Kihle.

Vi får av dagboken vite at "Det første bilde Jeg malte i AARET 1925 var "Spekesild", malt den 28. januar. Det sidste i 1925 var "Bruden kommer" malt den 30. desember 1925. I aaret 1925 malte jeg cirka 25. Jeg begyndte på et portræt av mor den 28.de i 12.- og den 29.de. men blev ikke gjort færdig i det gamle år."

Utstillingen i Avholdslokalet (Storgt. 24) i Horten ble anmeldt i Hortens Avis mandag 30-11-25, av signaturen B.-o, som må være Bernhard Balsmo. (for utydelig gjengitt til å egne seg her. Finnes på s. 106 i papirutgaven.)

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside