Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Å bringe historien tilbake til fylket.

Av Jan Lindh, daglig leder Midgard

På toppen av Raet, ikke langt fra Borre middelalderkirke og prestegård ligger nå et futuristisk bygg – et bygg som siden planleggingsfasen har vekket sterke følelser. Midgard er navnet, og funksjonen er formidling av Vestfolds eldre historie, i hovedsak yngre jernalder og vikingtid.

Midgard logo - Klikk for å forstørre

Logoen til navnet kan leses som en stilisert asken Yggdrasil, men er egentlig to motstående M, den øvre i vår latinske form og den undre hentet fra det yngre runealfabetet.

I Vestfold finner vi mange av Norges viktigste kulturminner. Mange av funnene fra Vestfolds storhetstid ligger nå på museer i Oslo. Men det er i Vestfold arkeologer har gravet frem Osebergskipet, Gokstadskipet og Klåstadskipet i Tjølling. I Vestfold ligger også den eldste kaupstaden – Kaupang, og ved Borre kirke finnes Nordens største samling av høvdinghauger fra 600-1000-tallet.

Utstillingsmodul - Klikk for å forstørre

I én av utstillingsmodulene vil det legges til rette for at barn og unge skal kunne oppleve hverdagsliv i vikingtid. Det er et mål at hver skoleklasse med norrøn kultur på skoleplanen, skal ha hatt muligheten til å besøke senteret. (tegning: Freda Magnussen)

Nærheten til Oslo, med Bygdøymuséene og Historisk museum på Tullinløkka, har nok vært en sovepute for historieformidlere i Vestfold i mange år, og det har i liten grad vært fokusert på fylkets rike historie. Mange har f.eks. tidligere reist skuffet fra Oseberg- og Gokstadhaugene. Idag er det, etter innsats fra mange gode krefter, god informasjon å få ved disse fornminner. Og bedre skal det bli i Vestfold. Med gravinger på Kaupang vil det bli satt nasjonal fokus på arkeologi i Vestfold, noe som vil gagne interessen for hele fylket. 

I 1999 bevilget Anders Jahres humanitære stiftelse 120.000 kroner til markering av funnstedet for Klåstadskipet (i Tjølling, ikke lang fra fylkets høyeste bautastein på Hasle), som man kan se på fylkesmuseet i Tønsberg. Her er forutsetningen at vegvesenet trekker i samme retning og at bussholdeplassen og snuplassen får en oppgradering og forskjønning. Mølen i Brunlanes er også et sted der bedre informasjon forhåpentligvis vil innebære at stedet blir bedre vernet.

 [ Toppen av siden ]

 

Midgardbygget - klikk for å forstørre

På toppen av raet hviler Midgardbygget. Det er tegnet av arkitektene Lund & Slaatto i Oslo. Bygget er på sitt høyeste ikke mer enn 6 meter over bakken, noe som gir det en lav profil. Midgard består av flere sammensatte elementer. De runde formene symboliserer haugene og steinene i fjæra. Det lange inverterte tretaket bærer skipets preg, og den buede glassfasaden mot parken fører tankene til bølgeslaget i fjæra (foto: Jan Lindh).


En ny type informasjonsplasser.

For å bedre informasjonsmulighetene ønsket fylkeskommunen imidlertid iverksette et betraktelig større løft. Hvis ikke et nytt museum, så i hvert fall et sted der mennesker kunne stoppe opp og få noe mer enn den helt lokale historiefortellingen. Ute i Europa har det i noen tiår vært en trend at bygge såkalte "on-site museum" eller "visiting centre" isteden for å utvide og prosjektere nye og større sentralmuseer. Slike stedstilknytta steder finnes også etterhvert i Norge, bl.a. de tre natursentra som ligger i nærheten av Jostedalsbreen (Breheimsenteret i Jostedal, Norsk Bremuseum i Fjærland og Jostedalsbreen Nasjonalparksenter i Oppstryn), Nordkappsenteret og Hardangervidda natursenter i Eidfjord. 

Også m. h. t. kulturarven har det nå kommet noen slike sentra; Helleristningsmuseet i Alta og senteret på Stiklestad er begge ferdige, mens andre planlegges (Helleristningssenter på Begby i Østfold og senteret ved Eidsvoll).

Det er ved Borrehaugene som Vestfold fylkeskommune nå etablerer Midgard - historisk senter som et besøkssenter, nettopp for å forklare den komplekse historien som har gitt oss høvdingehaugene der. Her vil vi fortelle historien og vise frem monumentene. Ikke bare Borrehaugene, men andre viktige plasser med hauger, røyser, veifar, borganlegg og boplasser. Vi vil forklare sammenhengen mellom kulturhistorie og naturgrunnlaget for den historiske utviklingen. Plassen er valgt med omhu. 

Ettersom vi ikke kan regne med automatikk i tilbakeføringen av originalfunn fra vårt fylke, må vi konsentrere oss om å vise frem det som vi har, oldtidsminnene i kulturlandskapet. For å kunne fengsle et publikum og kunne konkurrere med attraksjoner som svimlende fjordnatur og stavkirker har vi valgt Borrehaugene, som et av de mest storslåtte fornminnene i fylket.

Navnet Midgard er hentet fra den norrøne mytologien. Det er navnet på menneskenes verden, der de levde, forhåpentligvis i harmoni mellom gudenes Åsgård og jotnenes og jettenes Utgård. Det var en balansegang mellom gudenes orden og de kaoskrefter som hersket i Utgård. Logoen til navnet kan leses som en stilisert asken Yggdrasil, men er egentlig to motstående M, den øvre i vår latinske form og den undre hentet fra det yngre runealfabetet.


Kommende generasjoners kulturarv

Bygget som er av høy klasse fra vår egen tid er tegnet av Lund&Slaatto arkitekter i Oslo. Det er et verdig bidrag til kommende generasjoners kulturskatter. Midgard vil dermed være med på å heve kvaliteten til landskapet, der det er oppført i tilknytting til en storslått natur- og kulturmiljø med utsikt mot Borrehaugene og Oslofjorden. Midgardbygget består av flere sammensatte elementer. De runde formene symboliserer haugene og steinene i fjæra. Det lange inverterte tretaket bærer skipets preg, og den buede glassfasaden mot parken fører tankene til bølgeslaget i fjæra.

 [ Toppen av siden ]

 


Hva skal Midgard inneholde?

Utstillingene er tematisk bygget opp og tilpasset byggets spesielle arkitektur. De skal fortelle om Vestfolds eldste historie fra steinalder til vikingtid – "10.000 år i Vestfold".

Borre som maktsenter skal gis stor plass, liksom samtidige viktige lokaliteter: Kaupang, Oseberg, Gokstad og rullesteinsfeltet Mølen i Brunlanes. Vestfold og Borres plass i et europeisk perspektiv skal belyses og sammenlignes med bl.a. Avaldsnes på Karmøy, Gamla Uppsala i Sverige og Gamle Leire i Danmark. Snorres kongesagaer og hans fortelling om Ynglingeætten i Borre skal granskes kritisk. Hverdagslivet i vikingtid skal presenteres i en aktivitetsavdeling, mens norrøn religion, mytologi og verdensbilde skal vises med suggestivt spill i lys og lyd.

Midgard skal også inneholde en kafé. På grunn av begrensede muligheter å servere varme retter, vil man her kun servere kalde småretter og supper eller gryteretter. Her håper vi å kunne servere spennende retter med ingredienser fra vår natur. Målet er også å kunne tilby noe å ta med seg ut – hva med en pic-nic – kurv å ta med ut i parken? I kjelleren skal det være verksted for produksjon av temporære utstillinger / vandreutstillinger, samt utendørs informasjonsmateriale til kulturminnene i hele fylket.


For hvem bygger vi Midgard?

Med sin plassering rett sør for Horten og havn for Bastøfergen, med bil ca. 40 minutter nord for Sandefjord og ca 75 minutter fra Oslo, vil nok mange oppdage Midgard. De dristige linjene i bygget vil utvilsomt vekke nysgjerrigheten og trekke turister, men viktigst av alt er at lokalbefolkningen vil finne det spennende å komme hit, ta med seg besøkende og kanskje inspireres til å ta en tur til Bergene gravfelt i Hedrum, Istrehågan i Tjølling eller Tjuvaborgen i Andebu. Virksomheten ved Midgard skal legge til rette for besøk også vinterstid i Borre. Hver årstid har sine kvaliteter – og et vinterbesøk på Borrehaugene er absolutt en opplevelse

Skoleklasse på Borrehaugene - Klikk for å forstørre

Hvert år besøkes parken av flere tusen skolebarn. For dem vil opplevelsen med å besøke parken forhåpentligvis bli sterkere med et besøk også på Midgard (foto: Jan Lindh)-

Det er også et mål at hver skoleklasse med norrøn kultur på skoleplanen, skal ha hatt muligheten til å besøke senteret og Borrehaugene. Idag er det ca. 30.000-35.000 besøkere i parken hvert år, mange av dem er skolebarn. For dem vil opplevelsen med å besøke parken forhåpentligvis bli sterkere med et besøk også på Midgard Vi håper også på at det skal finnes plass til å etablere en "arkeologisk" lekeplass for de aller minste, på østsiden av bygget.

Vinterbilde av Borrehaugene - Klikk for å forstørre

Virksomheten ved Midgard skal legge til rette for besøk også vinterstid i Borre. Hver årstid har sine kvaliteter - og et vinterbesøk på Borrehaugene er absolutt en opplevelse. (foto: Jan Lindh)

Vår forhåpning er at vi, om noen år – fem, ti eller tyve – skal finne at satsningen på vår kulturarv var vel investerte midler m. h. t. vår målsetning om å heve bevisstheten om vår umistelige kulturarv og våre oldtidsminner, og at satsningen nettopp her ved Borrehaugene var riktig. Åpning av Midgard beregnes til mai år 2000.

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside