Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Skoleanlegget i Skippergaten
Bakgrunn og innvielse

Av Even Wålter Pedersen

Tidlig i mars 1953 var det stor festivitas i byen. Det nye skoleanlegget i Skippergaten ble innviet i nærvær av kronprins Olav og annet fint folk. Her fikk både Tekniker’n og Yrkesskolen nye og hensiktsmessige lokaler, men begge skolene var mye eldre.

Horten Yrkesskole - Klikk for å forstørre


Horten Yrkesskole og Horten Tekniske Skole reiser seg i utkanten av Lystlunden.

Horten Tekniske Skole, som inntil 1925 ble benevnt "Den tekniske skole i Carljohansvern" begynte sin virksomhet i september 1855 og er landets eldste tekniske skole. Fra starten av holdt skolen til i Verftets kontorbygning og fra 1860 i portbygningen på Verftet. Men lokalene ble etter hvert lite hensiktsmessige, og det ble planlagt bygging av ny skole.

Det var staten som eide Tekniker’n, og i 1914 bevilget Stortinget 200.000 kroner til nytt skolebygg på Bromsjordet, men p.g.a. stor prisstigning ble det ikke noe av byggingen. Skolen fortsatte sin virksomhet i de gamle lokalene helt frem til 1939. Da trengte Marinen lokalene selv og skolen måtte ut. I mange år holdt skolen til i leide lokaler rundt om i byen bl. a. i folkeskolens lokaler. Det var imidlertid klart at dette bare var en overgangsordning, for folkeskolen trengte snart lokalene til eget bruk.

Yrkesskolen kom i gang i 1939 og levde de første årene en ambulerende tilværelse. Etter krigen var det åpenbart at noe måtte gjøres for å skaffe den permanente lokaler. Samtidig hadde Horten Tekniske Skole også behov for nye lokaler. Problemer var imidlertid at eieren av skolen, staten, ikke var interessert i å bygge nytt på Horten. Rektor H. Chr. Sollie tok da et initiativ overfor Horten kommune og spurte om den kunne påta seg å bygge et anlegg som rommet begge skoler for å redde Tekniker’n for Horten. I motsatt fall ville den bli nedlagt. Kommunen reagerte positivt, og det ble nedsatt en byggekomité, som skulle ivareta begge skolers behov. I november 1947 la komitéen frem sin innstilling sammen med tegninger av arkitekt Kristofer Lange. Den 27. september 1948 gjorde bystyret et enstemmig vedtak om å ta opp et lån på 4 millioner og sette byggingen i gang så snart alle tillatelser var klare. Staten stilte 5,5 mål tomt gratis til disposisjon for det nye bygget.

Byggetillatelse ble gitt i 1950 og på høsten samme år begynte arbeidet med skolebygget, som skulle huse Horten Tekniske Skole og Horten Kommunale Yrkesskole. Horten Tekniske Skole var statseid, og Kirke- og Undervisningsdepartementet gikk med på å betale 80.000 kroner i leie til Horten kommune for den tekniske skolens lokaler.

Grunnarbeidene tok til i 1950, men det var mangel på folk så det gikk litt sent i begynnelsen. Da de skulle begynne med innredningsarbeidene, manglet det dører og vinduer og det ble ytterligere to-tre måneders forsinkelse. Bygget skulle etter kontrakten være ferdig i oktober 1952, men på grunn av forsinkelsene ble det først klart til overlevering i mars 1953. To år og fem måneder tok det fra byggestart til overlevering.

1000 tonn sement, 260 tonn jern og ca. 6500 meter med rør på kryss og tvers gikk det med til det nye bygget. Av dette ble det 8880 kvadratmeter skole til disposisjon for de to skolene. Grunnflaten var tre mål og antall rom fra bøttekott til foredragssal var 176. Gesimsen lå 16 meter over bakken, gavlen 16 meter, lengden var 52 meter, midtbygget som bandt fløyene sammen, 36 meter langt. Totale kostnader 4,5 millioner kroner.

Forventningsfult publikum - Klikk for å forstørre

Forventningsfulle barn og voksne venter på Kronprinsen (bildet over). 
Og etter noen tid kommer han; kronprins Olav (bildet til høyre).
Og slik så skoleanlegget ut ved innvielsen 3. mars 1953. (bildet under)
Kronprinsen kommer - Klikk for å forstørre

Skolen ved åpningen 1953 - Klikk for å forstørre


Åpning ved kronprinsen

Den 3. mars 1953 var det høytidelig åpning av skolen ved kronprins Olav. Hele byen flagget og folk gikk mann av huse på da kronprinsen kom til byen. Horten Arbeiderblad kom med ekstranummer og Alf Breda skrev prolog. Åpningsseremonien fant sted i skolens foredragssal (Blåsalen) og ble dekket av Filmavisen. Rådmann Løvaas ønsket på vegne av Horten kommune kronprins Olav, statsrådens representant, ekspedisjonssjef Bojesen fra Kirke- og Undervisningsdepartementet og fylkesmann Dahl velkommen. På vegne av byggekomitéen overrakte han bygget til ordfører Paul Bentsen.

Fra innvielsen - Klikk for å forstørre


Fra innvielsen. Til venstre for kronprins Olav står rektor Halvorsen. Til høyre står rektor Sollie og helt til høyre rådmann Løvaas.

Like før høytideligheten skulle begynne kl. 11.00 forsvant strømmen. Stor ståhei og tilløp til krise. Men driftsbestyrer Frogner ved E-verket var kjapt på telefonen, og skaden ble utbedret på under et kvarter. Det nye sykehuset i Åsen var under bygging på denne tiden, og sprengningsarbeiderne hadde lagt i så mye dynamitt at strømtilførselen ble kuttet. Åpningen gikk imidlertid etter programmet.

Etter åpningsseremonien i foredragssalen var det omvisning i den nye skolebygget. Yrkesskolen, som fikk østfløyen, ble bygget i samsvar med retningslinjene for yrkesskoler i Vestfold og hadde førsteklasses lokaler til linjer for søm, mekanikere, maskinarbeidere, elektrikere, skipsbyggere, sveisere og snekkere.

Sømavdelingen - Klikk for å forstørre Sømavdelingen fikk plass i de nye lokalene i skolen.
Vordende mekanikere prøver ut det flunkende nye utstyret i den nye skolen. Fra mekaniker-verkstedet - Klikk for å forstørre

Den tekniske skolen fikk de nødvendige lokaler i midtfløyen og vestfløyen for å drive sine linjer for maskin, bedriftsteknikk, skipsteknikk og treforedling. I tillegg disponerte den et maskinlaboratorium på baksiden av bygningen.

Skolen hadde ved innflyttingen til disposisjon: En foredragssal, to auditorier, seks laboratorier, to tegnesaler, to kombinerte klasse- og tegnerom, seks klasserom, ett kombinert klasserom og demonstrasjonssal, bibliotek og elevkantine. Det var til sammen 200 elever dette året.

Åpningsdagen ble avsluttet med lunsj på Sjømilitære Samfund.

Program - Klikk for å forstørre Programmet ved innvielsen av skoleanlegget i Skippergaten. Kronprins Olav erklærte skolebygningene for innviet.
Horten kommune bød på mat på Sjømilitære Samfund - og maten var det ikke noe å si på, som man ser av menyen. Meny - Klikk for å forstørre

Arkitekten og byggekomiteens formann var i Sverige for å se på lignende skoler. Skolen er ikke bygget etter svensk mønster, men noe i nærheten av det. Fra skolehold ble det hevdet at rommene var for små, men de var forholdsvis større enn i svenske skoler en sammenlignet seg med og dessuten ble den endelige romstørrelsen vedtatt i Yrkesopplæringsrådet. Byggekomitéen hadde lagt vekt på at bygget skulle være anstendig, men ikke luksuriøst i noen retning.

Utenfor bygningen står det en skulptur "Smeden" som ble avduket i juni 1958. Den opprinnelige plasseringen var inne i trappehuset i yrkesskolens første etasje. Våren 1975 ble den flyttet ut til sin nåværende plass for at flere skulle få se skulpturen. "Smeden" er laget av billedhugger Arne Vinje Gunnerud.

Elevene ved skolen ble etter hvert flere og skolen ble for liten. Yrkesskolen leide lokaler rundt om i byen, men omkring 1990 flyttet den delen som nå het Horten Ingeniørhøgskole ut. Skolen ble pusset opp og i dag disponeres hele bygget av yrkesskolen, som nå heter Borre videregående skole og Horten Tekniske Fagskole, som på et vis er fortsettelsen av den gamle Tekniker’n.

Og Skippergaten. Ja, den har navnet sitt etter skipper Hans Fredrik Holm, som fra 1840-årene og til han døde i 1883 hadde hus og hjem der hvor skoleanlegget ligger i dag.


Kilder:

Gjengangeren, mars 1953
Horten Arbeiderblad, mars 1953
Horten Tekniske skole - 100 års Biografisk Jubileums-festskrift, Horten 1955
Horten Ingeniørhøgskole 125 år, Horten 1980
Bjørkås, Svein: Skulptur i Horten, Horten [u.å.], utgitt av Gjengangeren 1978
Bilder fra kommunens fotosamling

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside