Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

  Middelalderøks fra Skoppum

Middelalderøks

Denne øksa er funnet ved en åker til gården Viulsrød. Etter form og fasong er det en såkalt breiøks. Vi har ikke funnet identiske økser i tilgjengelig litteratur, men den har meget til felles med avbildede slakterøkser. Det er få funn av middelalderøkser her i Vestfold, og dette er et meget godt bevart eksemplar.

Tidfestelse etter type bør kunne settes til senmiddelalderen (1300-1500). Den er laget av blesterjern (myrmalm) og er stor og tung. Slike økser hadde på grunn av jernprisen, stor verdi. I et dokument (diplom) fra 1350 blir seks breiøkser solgt for seks kyr.

Den øksa vi viser bilde av, er ikke innlevert til myndighetene, men det er gitt en forhåndsmelding om funnet. Vi håper øksa blir levert til det senteret som er tenkt ved Nasjonalparken. Dette ønsket gjelder forresten flere funn fra Borre, både når det gjelder steinalder, bronsealder og jernalder.

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside