Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

De to sverdfunnene på Vold og Tveiten

Det sverdet som vi har avbildet her, er funnet på gården Vold av Rolf Eriksen Vold. Sverdet befinner seg sammen med et sverdfunn fra gården Tveiten, på Universitetets oldsaksamling.

Sverd

Begge sverd er av vikingetidstype. De er tveegget og har typebetegnelsen M. Denne type hadde sin kjernetid fra sent 800-tall/tidlig 900-tall. Normalt er tiden 875-925. Dette er samme datering som nå forsvunne Skipshaugen ved Nasjonalparken. Det er også samtidig med de siste dateringer fra Gokstadhaugen ved Sandefjord. Sverd som dette ble laget i Norge og av jern utvunnet av myrmalm. Begge funn er gjort i områder som må betegnes som store aktivitetsområder.

På Vold har det tidligere ligget flere gravhauger samt en rune/bautastein som ble fjernet sent på 1800-tallet. I forbindelse med Borreprosjektet 1988-1991, ble det fra fly oppdaget og fotografert det som har vært et 60 meter langt hus i åkeren på Vold. Langhuset har en fasong som kan tyde på bronsealder.

Sverdet på Tveiten kan sees i sammenheng med det nå forsvunne gravfeltet på gården. Så sent som ved århundreskiftet lå det to store hauger på gartner Strøms jorde. Flere har det sikkert vært. Fotoet har vi fått låne av Bjørn Aker.

Det skal også være gjort andre funn av sverd og økser i Borre. Disse funnene er ikke innrapportert til myndighetene. Gjenstandene er heller ikke innlevert. Ikke bare er dette uheldig og ulovlig, men fordi gjenstandene er av jern vil disse snart ruste bort hvis de ikke blir preparert korrekt. Ingen får da glede av disse funn, og viktige brikker i forståelsen av og kunnskapene om, vår fortid forsvinner.

 

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside