Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Forord

Vanligvis er det med glede jeg skriver forordet til Borreminne. I år er overskygges gleden av sorg. Odd Kjeverud, en solid og kunnskapsrik støttespiller i Borreminnekomiteen, døde brått og uventet før årets utgave av Borreminne var helt ferdig. Odd brukte sitt organisasjonstalent og sine kunnskaper til å bygge opp en smidig og effektiv distribusjon av Borreminne, han holdt orden på abonnentregisteret, og han tok hånd om økonomi og regnskap. I tillegg øste han av sin lokalkunnskap og sine historiske kunnskaper, til glede for oss andre i komiteen. Det er ikke få artikler som er et resultat enten av en god ide fra Odd, eller at han skrev dem selv.

Jeg vet at Odd gledet seg til å ta fatt på distribusjonen av årets utgave, til å levere ut årsskriftet og til å få respons på Borreminne fra historielagets medlemmer. Det ble ikke slik, og det er vondt og uforståelig. På vegne av Borreminnekomiteens medlemmer; Brit Stuksrud, Kjell Jakobsen, Jan Ingar Hansen og undertegnede Knut G. Bjerva; takker jeg for at vi fikk lov til å kjenne Odd, og for at han ville dele sin kunnskap og sitt vennlige vesen med oss.

Årets utgave av Borreminne er det 11. i rekken. Som vanlig har det vært trivelig å arbeide med lokalhistorien vår. Mange er de som har sagt ja til oss når vi har bedt om hjelp. Mange er de som har svart ja til å skrive. Denne positive innstillingen gjør det lettere og lettere år for år å redigere Borreminne. Jeg håper at dere lesere finner noe av interesse i årets utgave. Vår målsetning er å lage et produkt som historielagets medlemmer setter pris på, som kan virke som et samlende punkt i lagets virksomhet.

Horten i november 1995
Knut G. Bjerva
, red.

Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside