Borreminne hovedside


Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Register

Søk

     

Borreminne  
Hefteinnhold 1994

10. årgang

Langeslektens våpenskjold - Klikk for å forstørre
Forsidebilde


Forord  
Langeslekten, en adelsslekt på Falkensten Kjell Jacobsen
Noen barndomsinntrykk under første del av 
2. verdenskrig
Alf Hennø
Bastøy - Oslofjordens perle Svein Bugge
Marinens Forsøksstasjon  Borrevannet Stein Gulli
Med F. 306 i aprildagene 1940 fortalt til Stein Gulli
Kvinner i Horten rundt århundreskiftet Brit Stuksrud
Redningsselskapet i Horten Per Rasmussen
Spennende funn i Vassbånn
Den gamle stasjonen i Horten Asbjørn N. Jakobsen
Madseplassen Odd Kristian Larsen
50 år er gått Odd Kjeverud
Tårnegården Ole Romdal
Kaja Eides vei

Ett nivå opp ] Om Borreminne ] Register ] Søk ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside