Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Spennende funn i Vassbånn

Da jordene tørket opp etter årets vårløsning, viste det seg at isen hadde gravd store hull utenfor dyrket mark i Vassbånn. Anders Semb på Nordre Kjær oppdaget en trekonstruksjon nede i det ene hullet. Det var slått ned stokker i to rekker i retning mot Borrevannet. Grove stokker som tidligere må ha ligget oppe på bakken, lå nå ca. 30 centimeter nede i grunnen. Her har det nok aldri vært dyrket, slik at stokkene er blitt muldet ned gjennom lengre tid.

Hva dette opprinnelig har vært, er det for tidlig å si noe sikkert om, men sannsynligvis er det en gangbro ut gjennom våtmarksområdet for fuglefangst eller fangst av vårgytende gjedde. Hvor gammel denne konstruksjonen er, får vi nok svar på etter nærmere undersøkelse, men den kan godt være fra før oppdemmingen av vannet ved Øvre Mølle, senmiddelalderen.

Funnet ble rapportert til Borreminneredaksjonen, og vi kontaktet fylkesarkeolog Jan Lind. Det ble tatt bilder og målt inn på kart for eventuelle senere undersøkelser. Takk til Anders Semb for opplysningen om funnet. Vi i redaksjonen håper andre som gjør funn som kan være av interesse, melder fra til oss. Vi kommer gjerne og ser på funnene, og melder fra videre om nødvendig.

Fotografi av funnet i Vassbånn - Klikk for å forstørre

Foto: Eli Ulriksen, Riksantikvaren, Tønsberg

Det er bedre å melde fra ti ganger for meget enn en gang for lite! 

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside