Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Redningsselskapet i Horten

Av Per Rasmussen

Fra tiden før århundreskiftet har det vært aktive foreninger for Redningsselskapet i Horten. Arbeidet med å få inn penger til skøytenes drift, har alltid vært deres hovedoppgave, og det har skjedd på mange måter.

Regning på avisannonser - Klikk for å forstørreVed å gå tilbake i arkivene finner vi historien, og gjennom den også litt av Hortens historie. Således kan vi finne at bekjentgjørelser til publikum kunne annonseres i tre aviser

 

Styremøte måtte holdes, og et passende sted for dette var ved et bord i Vestfold Cafe.

Vestfold Cafe

Aldri et arrangement uten loddsalg og inngangsbilletter. Dette ble i følge kvitteringene, kjøpt hos Axel Hellstrøm Kvittering - Klikk for å forstørre eller L. A. Brønlund , som var litt av en bokhandler på den tid. Forretningen hadde allerede i 1905 lager av skandinavisk, tysk, engelsk og fransk litteratur. De tok også imot bestillinger på alle innenlandske og utenlandske tidsskrifter og journaler.

Av lokaler for et større arrangement var Exercerhuset byens storstue. Der ble holdt mangt et "Folkebal", etter høytidelig søknad til 1. Sjøforsvarsdistrikt Annonse - Klikk for å forstørre, eller kanskje var det mer penger å hente ved å få adgang for publikum ombord i et av Marinens fartøyer? Da måtte det søkes om dette til Det Kongelige Forsvars-Departement, som også omfattet Fyrvesenet og Postvesenet. 

 

Fikk foreningen leie Exercerhuset, måtte de selv sørge for oppvarming. Dette skjedde ved at foreningen kjøpte kull eller koks fra A. Jørgensens Kulforretning og fikk det fraktet ut av Vognmann L. Holm eller Otto Johansen, som drev Atorisert drosche og Transportforretning i byen.

Borre054.jpg (5108 byte)

Borre055.jpg (10840 byte)

Borre056.jpg (5569 byte)

Borre057.jpg (3969 byte)

Regninger i forbindelse med arrangement - Klikk for å forstørre

Å lage utlodninger medførte da som nå, at man hadde gevinster. En populær gevinst var sikkert en flaske cognac, selv om den kostet hele 3 kroner  i Horten Brv. Samlag. Ellers hadde jo Hans J. Iversen så mye å tilby. Forretningen var nok datidens Domus i byen, med Glassmagasin, Bog og Papirhandel, Tapeter, Tobak, Cigarer, Reiseeffecter og Parfymer.  Også Brødrene Snilseberg burde kunne tilby gevinster fra sitt utvalg i Colonial, Isenkram, Malervarer, Støbegods. 

Borre058.jpg (3924 byte)
Borre059.jpg (3559 byte)
Borre060.jpg (4898 byte)

Kvitteringer - Klikk for å forstørre

Selvfølgelig hadde byen også Hortens Mineralvandfabrikk  som ved slike anledninger fikk god omsetning. Dessuten hadde Joh. Chr. Berg agentur for Foss Bryggeri  så den side av saken skulle være enkel å dekke.

Hortens Sangforening - Klikk for å forstørreEn gjenganger i Redningsselskapets arrangementer har vært Hortens Sangforening,  dette sikkert av minst to grunner. Uten tvil var de både gode og populære underholdere, og jeg vil tro at de for den gode saks skyld, ikke var så nøye med regningen.

Av annen handel til forskjellige formål, finner viO.A. Blix - Klikk for å forstørre også kvitteringer fra O. A. Blix, Colonial og Skibshandel, og M. J. Aaseruds Colonial, Mel, Vin og Fedevareforretning. 

 

Tiden gikk, men redningsforeningene bestod. Fremvisning av film ble en fin inntektskilde. Her var det Norsk Kinematograf Aktieselskab som sto for utleie av film. Dette var et solid selskap som kunne fortelle at Aktiekapitalen 50.000 kroner var fullt innbetalt. Klikk for å forstørre

 

 

 

Et annet sted som også må ha vært mye brukt av Redningsselskapet, er Sjømilitære Samfund (Anna Sørensen). 

Regning Sjømilitære Samfund

Skulle det holdes en konsert til inntekt for den gode sak, eller kanskje en dansetilstelning, måtte musikerne ha en god plass å sitte. Dette Leieavtale - Klikk for å forstørre ordnes enkelt ved at Foreningen for Horten Vel leiet ut Musiktribune, noe de ikke skulle ha mer enn 15 kroner for. 

 

Under siste krig var det ikke alltid så enkelt åPolititillatelse - Klikk for å forstørre arrangere noe som helst. Det skulle ikke samles mye folk den gang. Da var det vanskelig for okkupasjonsmyndighetene å ha full kontroll med hva som ble sagt og gjort. Som humanitær organisasjon var det likevel mulig å få til noe, om en bare søkte politimesteren om nødvendig tillatelse. 

Det er til slutt fristende å ta med hvordan tidene og pengene har forandret seg fra århundreskiftet til idag. Regningen fra SørbyesRegning fra Sørbyes Hotel - Klikk for å forstørre Hotel forteller at et opphold der fra fredag til søndag, med to middager, fem ganger kaffe og smørbrød, pluss værelse for to netter, kostet hele kr. 11,25. Hvordan gjestenes årlige inntekt var på den tid, vet jeg ikke, men det er morsom lesning for oss som er glade i historie.

 

 

Redningsselskapet har fortsatt foreninger i Horten, og jeg vil tro at siden foreningenes formål er den samme idag som for 100 år siden, vil vår etterslekt sikkert more seg over hva vi bedrev i 1994.

 

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside