Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Forord

Igjen er det klart for utgivelse av Borreminne – årets utgave er den tiende i rekken. Redaksjonen har fortsatt linjen fra fjorårets utgave, vi har beholdt formatet og layouten uendret, og mener at dette er den formen Borreminne bør ha – iallfall inntil videre. Årets utgave er dessuten den første som ikke sendes samtlige medlemmer av Borre Historielag. Som de fleste vel har fått med seg, ble det besluttet at medlemskap i historielaget ikke lenger automatisk medførte at man fikk Borreminne. Årsskriftet selges i løssalg og i abonnement.

Arbeidet med årsskriftet blir hyggeligere og hyggeligere, ikke minst fordi det etterhvert er blitt flere og flere eksterne bidragsytere. Det er gledelig at historieinteresserte i kommunen vår, og også fra andre kommuner, er interessert i lokalhistorien vår, og deltar aktivt ved å skrive for oss. Fortsetter denne utviklingen, blir det enda hyggeligere å lage neste års utgave av Borreminne. Vi ønsker bidrag fra leserne. Ikke nøl med å ta kontakt med oss. Dersom du kan skrive en artikkel for oss, blir du vel mottatt. Har du ideer til hva vi kan ta opp og skrive om, hører vi også gjerne fra deg. Skal Borreminne bli best mulig, trenger vi innspill fra leserne.

Borreminnekomiteen har i år bestått av Odd Kjeverud, Kjell Jakobsen, Brit Stuksrud, Jan Ingar Hansen og Knut G. Bjerva (red). Som i fjor er det Flere Faktorer som har tatt hånd om datafilene fra oss, og sørget for en tiltalende og nøyaktig ombrekking av årsskriftet.

Vi håper du finner noe av interesse i årets utgave, og hører svært gjerne fra deg.

Horten i november 1994
Borreminneredaksjonen

Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside