Borreminne hovedside


Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Register

Søk

 

     

Borreminne 1993 
Hefteinnhold

9. årgang

Bjørg Hanche : "Ved kanalens bredd" 1988 - Klikk for å forstørre
Forsidebilde


Forord  
Apeness-slekten, gården og dens omgivelser Kjell Jacobsen
Flyfabrikken i Horten Lars Frebergsvik
175 år siden flåtestasjon på Horten ble bestemt
Elektrisk stemning for 80 år siden
Historielagets virksomhet i 1992-1993
Bruserød, Historielagets prakteiendom
Å lese et terreng
80 år siden Horten fikk sitt første brannkorps
Arkeologiske landskapsrom i Borre Gro B. Jerpåsen
Noen tanker om Borrehaugenes beliggenhet Christian Keller
Skulpturer i Horten: Tordenskiold-statuen
Gatenavn og deres oprinnelse
Drosjene i Horten
MILORG D15 - et 50-årsminne
Fra Voldestranden
Da telegrafen og telefonen kom
På ære og samvittighet i 1711 Jon Erik Berg-Hansen
1000 år med kristendom Ole Jørgen Sagedal
Horten i Rednings-
selskapets historie
Per Rasmussen
En danske og et museum Steinar Sandvold
Hitra, båten som nektet å gi opp
 

Ett nivå opp ] Om Borreminne ] Register ] Søk ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside