Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Fra Voldestranden

Fotograf: Lovise Wold

 

Bildet viser gården Volds lasteplass for tømmer og plank for utskipning. Området for plankeskjæring og opplasting lå litt nord for veien ned til Birkely. Vi må kunne anta et denne plassen har vært i bruk i generasjoner, og at det var her gården Vold hadde sin saltkjele på 1500-1600-tallet. Saltkjelen ble ofte satt opp i nærheten av opplastingsplass for tømmer. Det gikk med store mengder ved til saltkokingen, og her ble det mye "gratis" treavfall. Denne kjelen ble i en periode leid av den pommerske adelsmann Preben von Ahnen.

Bildet, som er tatt av fotografen Lovise Wold i cirka 1905, viser at dampkraften var tatt i bruk for skjæring av plank. (Maskinen helt oppe til høyre på bildet). Bildet er utlånt av Bjørn Aker.

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside