Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Gatenavn og deres opprinnelse

I en serie artikler vil vi ta for oss gatene i Borre kommune og se på deres opprinnelse. Vi vil fortelle litt om personene som ga gatene navn, gatens historie. I denne første artikkelen tar vi for oss Prestegaten i Horten.

Gaten fikk sitt navn etter Hortens første prest; garnisonsprest senere sogneprest, Honoratius Halling. Han bodde i huset på hjørnet av denne gaten og Storgaten. Halling var nyutnevnt garnisjonsprest da den nye garnisjonskirken på Karljohansvern ble innviet i august 1855. Han forrettet den første høymesse i kirken søndagen etter innvielsen.

Honoratius Halling
Sogneprest og ordfører i Horten, Honoratius Halling

Halling var en aktiv mann. Han ble den første ordfører da Horten i 1858 ble egen kommune, men sa fra seg oppgaven etter et år, angivelig fordi han ikke trivdes som kommunal toppfigur. Han var aktiv og den drivende kraft for å få istand en høyere skole, den såkalte realskolen. Denne kom igang 12. januar 1857, og Halling var formann i denne skolens forstanderskap inntil han i 1864 ble forflyttet. Han døde i 1884 som sogneprest på Østre Aker. Han har også fått en kort gatestump oppkalt etter seg, Hallingsgate en blindvei fra Jernbanegaten (inn til Johansens bilruter).

Halling kjempet i begynnelsen av femtitallet som motstander til Marcus Thrane og hans Thrane-bevegelse. Halling hadde et godt forhold til arbeiderne og han ga ut bladet For fattig og rik. Dette fikk et opplag på 30.000, noe som med all tydelighet viser at Halling nådde frem til folket med sine ord og meninger. Etter Thranes fall, sluttet han i bladet til tross for at han fikk statsbidrag for å fortsette sitt arbeide "for folkets opplysning og sedelighet gjennom skrifter". Han valgte å slutte for å gå tilbake til sin prestegjerning, og kom like etter på til Horten som garnisjonsprest.

Prestegaten - Klikk for å forstørre

Prestegaten sett fra Storgaten. Bildet viser utvidelsen av Prestegaten til det dobbelte ca. 1950. Til høyre ser vi Hallings hus (nåværende Håndverkeren).

Av Hallings mange kampsaker var hans motstand mot og ønske om å utrydde, alkoholen. Hans nidkjære og utrettelige bestrebelse for denne sak ga ham stor respekt og fortjente en påskjønnelse, mente mange av hans likesinnede. Mye tyder på at hans kamp til dels lyktes, tilstanden synes å være langt bedre hva misbruk av alkohol gjelder i 1859 enn i årene tidligere. Litt holdningsskapende arbeide ga tydeligvis resultater.

Allerede i 1854 står den unge presten Halling frem under et kveldsmøte utendørs på Karljohansvern. En stor folkemengde bestående av bønder og militære var møtt frem for å høre Halling tale avholdssakens sak. Kommandørkaptein Klinck (han som grunnla Marinemuseet) oppfordret dem som var til stede og som ønsket det, å slutte seg sammen i en forening. Han var villig til å føre dem inn i en protokoll og yte bistand til sakens fremme. Det var derfor med stor tilfredshet Halling kunne registrere at det ved den første visitas i garnisjonskirken i 1856, ble fastslått av biskop Arup at edruelighetstilstanden var meget god, og at ingen kunne klage over ukyskhet og brennevinsdrikk. 

Prestegaten - Klikk for å forstørre

Bunnen av Prestegaten mot Storgaten, haven til høyre er idag uterestauranten til Lace. Bildet er utlånt av Laila Buaas.

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside