Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Skulpturer i Horten:

Tordenskiold-statuen

Blant de minst kjente skulpturer i Horten og Borre er Tordenskiold-statuen. Den står inne i trappehuset mellom første og andre etasje på Sjømilitære Samfund på Karljohansvern. Skulpturen er i bronse og er laget etter en gipsmodell, laget av billedhuggeren Anders Svor i 1891. Svor vant med dette utkastet en konkurranse om Tordenskiold-monumentet i Oslo. Til tross for at Svor vant konkurransen, ble jobben med monumentet gitt til den ukjente maleren og skulptøren Axel Eder. Eders Tordenskiold står på Rådhusplassen i Oslo, og er det eneste Axel Eder har gjort av større skulpturarbeid.

Tordenskioldstatuen
Tordenskioldstatuen slik den står plassert på Sjømilitære samfund, Karljohansvern

Anders Svors gipsmodell ble i skjenket til Marinemuseet av minister Wedel Jarlsberg i 1905. I 1945 ble den plassert på Sjømilitære Samfund, hvor den sto til skipsreder H. Borthen skjenket den nåværende bronseavstøpningen. Denne ble avduket av kong Olav 5. den 6. desember 1958. Det er laget to avstøpninger til av skulpturen. Den ene står på marinebasen Haakonsvern ved Bergen, og ble avduket i 1977. Den siste er i Anders Svormuseet i nordfjordbygda Grodås.

Det er en frisk og uanfektet skulptur Anders Svor har laget av vår store sjøfarer. Den har både reisning og monumentalitet med et snev av impresjonistiske trekk, litt uvanlig siden de fleste billedhuggere hadde sitt utspring i nyklassistiske tradisjoner.

Anders Svor ble født i 1864 og døde i 1929. Han hører med til de billedhuggere som startet sin løpebane i 1880-årene. Arbeidene hans bærer preg av stillferdig naturalisme, muligens med en liten tone klassisisme som kan skyldes hans skolegang hos Bissen og Middelthun ved kunstakademiet i København. Av andre arbeider som Anders Svor har laget, regnes "Havfrue-fontenen" ved Skillebæk i Oslo som det største. Han har også laget bronsestatuen av Sven Foyn som står i Tønsberg.

 

Tordenskiold på Indre Havn

Mange kommuner kan nok smykke seg med mere Tordenskiold-historie enn vår. Peter Wessel, født i Trondheim 1690 og sønn av en velstående handelsborger, rådmann Jan Wessel. I 1704 rømmer han hjemmefra og drar til København. Han drar til sjøs på en vest-india farer. Senere er det inn på skolen som sjøkadett. Han stiger fort i gradene og ender som admiral i den dansk/norske marinen.

Peter Tordenskiold
Peter Tordenskiold

Selv om det ikke er mye vi kan skryte av på våre kanter, er det et faktum at han var her flere ganger. I sin dagbok forteller Tordenskiold, eller Peter Wessel som var hans egentlige navn, om den lille øya "Lort" i Løvøysund. Trolig lå han her mens skipene ble kjølhalt og reparert. I så fall skjedde dette 100 år før det ble aktuelt å anlegge flåtehavn på Horten.

Men det var ganske sikkert også slik at det passet Tordenskiold å ligge i havn her. På den tiden bodde hans nære venn kommandørkaptein Anders Styhr, i Holmestrand. Styr var overekvipasjemester, det vil si sjef for forsyningstjenesten i den dansk/norske flåten.

Historien forteller at det var Tordenskiold som hjalp Styhr med penger da Styr i 1718 kjøpte Falkensten. Han lovet også Styhr penger til gjen-reisningen av Løvøykapellet, forøvrig ble pengene aldri betalt. Tordenskiold falt i duellen etter krangel med den baltiske obersten J. A. Stael von Holstien den 12. november 1720. Pengene han hadde lovet til Løvøykirken ble krevet i dødsboet, men det tok over tyve år før dette var oppgjort og det meste av verdier var da borte.

Vinteren 1719 var trolig hans siste besøk her, da lå Peter Wessels skip innefrosset i Holmestrand. Han reiste fra Holmestrand til Trondheim landeveien denne vinteren. At Løvøysund var en viktig havn for blant andre Tordenskiold, viser det faktum at det allerede den gang, på begynnelsen av 1700-tallet, var forslag om å legge flåtebasen hit i stedet for til Stavern. Tordenskiold gikk imidlertid imot dette, fordi han mente at Løvøysund lå altfor langt vekk fra krigsskueplassen i ytre Oslofjord, Skagerrak og Bohuslän. De brukte seilskip og det var avgjørende å ha kort seilingstid til havet. Forøvrig er dette de samme argumenter som ble benyttet da det ble foreslått å flytte galeiflotiljen fra Fredrikstad til Horten.

Av andre statuer over Tordenskiold, nevner vi at Trondheim har en kopi av statuen H.V.Bissen laget og som ble plassert ved siden av Holmsen kirke i København, der Tordenskiold først ble begravet. Denne Bissen var også læremester for Anders Svor.

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside