Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Bruserød, Historielagets prakteiendom

Endelig, vil sikkert mange si, er Bruserød bragt i en slik tilstand at stedet nå kan brukes fullt ut. Utsagnet baserer seg nok først og fremst på tryggheten om at vann og kloakk ble lagt inn i sommer.

Veien frem til i dag har vært lang og tung. Da stedet ble kjøpt, var det hos mange medlemmer stor entusiasme med å begynne restaureringen. Og til å begynne med møtte også mange medlemmer opp og tok et tak. Imidlertid viste det seg at Historielaget nok sto overfor en større restaureringsjobb enn det flere kanskje hadde tenkt seg. Omfattende arbeid måtte gjøres - av et slikt omfang og med en slik karakter - at fagfolk måtte leies.

Storstua - Klikk for å forstørre
Storstua i 1. etasje

Heldigvis støtte laget i denne sammenhengen ikke på særlig store økonomiske problemer, penger ble skaffet underveis på flere måter. Private og offentlige gaver utgjorde en vesentlig del av støtten. En fast gjeng - med deltagere særlig fra styret - drev på hele 1980 - og 1990-tallet dugnadsarbeidet sakte, men sikkert fremover.

Ett for ett ble rommene i den gamle delen av bygningen satt i stand. Og da elektrisitet ble lagt inn til huset og lys og varme installert i de ferdige rommene, "flyttet" folket inn etter og tok rommene i bruk. Å legge inn vann og kloakk visste vi ville bli den siste store arbeidsoppgaven i restaureringsarbeidet, før stedet på alle måter kunne bli "boende". Etter at runden var gått med diverse offentlige instanser og nabo Bruserød velvillig hadde tilbudt tilkobling til sitt vannverk, ble det praktiske arbeid gjort på rekordtid.

Skolestua - Klikk for å forstørre
Skolestua

Gangen, 1. etasje  - Klikk for å forstørre
Gangen i 1. etasje

I dag er så godt som hele første etasjen innredet og alle rommene tatt i bruk. Hva angår andre etasje, er halvparten av rommene ferdige og i bruk; de øvrige arbeides det på i disse dager slik at disse nok vil stå ferdige i løpet av vinteren. Ingen vil stikke under en stol at dugnadsarbeidet frem til nå har tatt tid. Flere av medlemmene hadde vel også tanker underveis om at Historielaget hadde tatt på seg en for stor oppgave med kjøpet av stedet.

Vevstua - Klikk for å forstørre
Vevstua, 2. etasje


I dag puster nok mange medlemmer lettet ut over at det verste arbeidet er over på Bruserød. Styret og dugnadsgjengen er iallfall fornøyde, ikke bare over at vi endelig er kommet så langt i arbeidet, men også at bygningen er tatt meget i bruk; ikke bare av mange medlemmer, men også av mange andre kulturinteresserte personer.

Kjøkkenet - Klikk for å forstørre Gangen, 2. etasje - Klikk for å førstørre
Parti fra kjøkkenet i 1. etasje. Gammelt og nytt i skjønn forening. Gangen, 2. etasje. Inn til venstre ligger vevstua.

Etter omorganiseringen av Historielaget, regner vi med at den aktive bruken av stedet vil bli enda større. Et husstyre for Bruserød vil nok sørge for at stedet kommer til å bli flittig brukt og at mange interesserte får slippe til med sine interesser og hobbyer.

Stedet er godt egner for mye kultur.

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside