Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Forord

Årets utgave av Borreminne er endret i form i forhold til tidligere års utgivelser. Vi har fortsatt utviklingen fra ifjor. Antall sider er blitt flere enn noen gang før. For å kunne presentere et Borreminne med den kvalitet vi ville, valgte vi å endre format. Sidene er blitt større, og vi har valgt å bruke to spalter per side. Innbindingen er også endret. Fra å være et stiftet hefte, er det mere bokpreg i år.

Grunnen til det siste er først og fremst sideantallet. Men selv om Borreminne har tatt på seg nye klær, har vi forsøkt å beholde innholdet i samme tradisjon som tidligere. Det betyr at Borreminne inneholder lokale, historiske artikler, og at vi har forsøkt å variere temaene så mye som mulig. Årets utgave bærer dessuten preg av at Horten og Borre er en kommune. Lokal Hortenshistorie har derfor fått god plass.

I år som ifjor har Borreminnekomiteen bestått av Knut G. Bjerva (red), Kjell Jakobsen, Tom G. Aas-Haug, Odd Kjeverud og Jan Ingar Hansen. De artikler som ikke er signert, er det Borreminnekomiteen som står bak i fellesskap.

Komiteen gleder seg over at bidragene fra Historielagets medlemmer etterhvert blir flere og flere, og at det er stort sett bare velvilje å møte når vi spør om bidrag, det være seg tekst eller bilder.

Borreminne er i år produsert av Flere Faktorer A/S. Vi i komiteen vil gjerne på denne plass takke vår tidligere trykkeriforbindelse, Jørgensens Trykkeri A/S, for et mangeårig samarbeide. 

Vi håper årets utgave av Borreminne faller i smak.

 

Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside