Borreminne hovedside


Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Register

Søk

     

Borreminne  
Hefteinnhold 1992

8. årgang

Horten gård (Foto: Jan Ingar Hansen) - Klikk for å forstørre
Forsidebilde


Forord  
Gården og fergestedet Horten med Brom
Dristige flypionerer på Horten
Med Kartagos søyler og mumieføtter i lasten
Preus fotomuseum - på historisk grunn?
Vannmangel og vannverk Jan Ingar Hansen
Johannes Flintoes tegninger fra Borre Leif Preus
Posisjonsartilleriet - et selvstendig artillerivåpen
Glassverket ved Borrevannet var Norges første
Broen i Åsgårdstrand Knut Nergaard
Mysteriet på Knerrestien
Bastøfergeselskapet 100 år
Kriminelle nyheter fra Nykirke
130 år i arbeidet for misjonen
"Steinsnesminne" Oppvekst i en kommunal utkant Reidar F. Ringard
Stedsnavn i Horten og Borre Jon Erik Berg-Hansen
Navn skjuler historie
Bruserød blir brukt
To postkort
 

Om Borreminne ] Register ] Søk ] Årgangene ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside