Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Bruserød blir brukt

Borre historielags årsmøte 1991

Borre historielags årsmøte 1991 ble holdt utendørs en vakker junidag på Bruserud. Årsmøtet ble ledet av formannen, Erik Schou Eriksen. Det var på mange måter et rolig årsmøte, uten de store sakene på kartet. Langt fra alle de 221 medlemmene var tilstede på årsmøtet. Styret består av formann Erik Schou Eriksen, kasserer Kristian Syvertsen, nestformann Tom Aas-Haug, sekretær Oddvar Flåten og styremedlem Lars Frebergsvik.

Aktiviteten det siste året har uten tvil dreid seg mye om Bruserud. Laget kjøpte gården i 1981, siden da har det pågått et kontinuerlig restaureringsarbeide både ute og inne. Mange har nedlagt et betydelig arbeide for å få huset i stand. Nå i løpet av høsten er det blitt lagt inn vann, kjøkkenet er på plass og toalett er rett rundt hjørnet. Når dette er i orden gjør det huset enda mere brukervennlig. Utvendig er arbeidet avsluttet. Nye vinduer, nytt tak og ny kledning gjør at det står imot vind og vær i mange år.

Det har vært stor aktivitet på Bruserud. Borreminne-komiteen har vært en flittig bruker av stuen. I andre etasje har det arbeidsomme Bondekvinnelaget holdt hus med sine aktiviteter. De har satt opp sine vever på noen av rommene. På årsmøtet overrakte Bondekvinnelaget en sjekk på 10.000 kroner til historielaget som en gave til restaureringsarbeidet. Gaven kommer godt med siden det ennå er rom i annen etasje som ikke er gjort i stand.

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside