Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Bastøferge-selskapet 100 år

 

15. september 1892 ble aktieselskapet Alpha stiftet. Bak selskapet sto dampskipsekspeditør Jens Chr. Olsen i Moss. Han mente tiden var inne for etablering av et fraktselskap. Moss hadde store og viktige vekstnæringer som trengte til dels store mengder råvarer. Samtidig var det stor eksport fra disse næringene. Blant firmaene i Moss på denne tiden finner vi blant andre: Peterson & Søn, Helly Hansen, Moss Bryggerier, Moss Aktiemøller og Moss Verft & Dokk. Dampskipsekspeditør Olsen møtte problemer, det gikk tregt med tegningen av aksjer, byens borgere var skepiske. Men selv om det ikke aksjekapitalen var fulltegnet, ble det 15. september 1892 holdt konstituerende generalforsamling på Moss Hotel.

Selskapet var uansvarlig med en kapital på 25.000 kroner, fordelt på 100 aksjer av 250 kroner. Selskapets formål var å drive fraktfart med en damplekter mellom Moss og Christiania. D/S "Alpha" en damplekter i stål, med en kapasitet på 30 passasjerer og cirka 60 tonn last, begynte i rute mellom Moss og Christiania i juli 1893. Det er ikke mye vi vet om de første driftsårene i selskapet. I en avisnotis fra slutten av 1894 heter det at selskapet gjør det bra, mye takket være Ekspeditøren på Moss, Jens Chr. Olsen og føreren av D/S Alpha, kaptein Carl Wennersten.

Selskapet vokste fort og hadde snart flere dampskip i fast rute til Christiania. Aksjekapitalen ble før 1.verdenskrig utvidet til 100.000 kroner og i 1915 igjen utvidet til 200.000 kroner.

Bastøferger
Ferger fra år 1900 (øverst), fra 1934 (midten) og 1956 (nederst).


"Bastøfergen"

Etter at Vestfoldbanen og Smaalandsbanen var åpnet, tok Moss formannskap i 1882 et initativ ovenfor jernbanen for å få en fergeforbindelse over fjorden. Disse planene ble ikke realisert fordi jernbanen ikke viste noen interesse. I 1884 startet så konsul Richard Peterson en rute mellom Moss og Horten. Først med en, senere med to båter. I 1891 ble det ordnet samtrafikk mellom jernbanen og Petersons dampskipsrute. Også postverket hadde avtale om frakt med "Bastøfergen".

Først i desember 1910 vedtok A/S Alpha på en ekstraordinær generalforsamling å kjøpe dampskipene "Bastø" og "Bastø 2" med ruten Moss-Horten, av konsul Peterson. Det var derfor en etablert fergerute Alpha overtok 1. januar 1911. Samtidig var fergen over fjorden blitt et viktig kommunikasjonsledd av stor betydning for næringslivet på begge sider av fjorden. Kjøpet av "Bastøfergen" skulle bli helt avgjørende for selskapets drift. Konkurransen på strekningen Moss-Christiania ble etterhvert hard, og selskapet innså til slutt at det ikke var lønnsomt å fortsette denne trafikken. Trafikken Moss-Horten gikk derimot svært godt.

Nå var det som vi vet, ikke noe nytt konsul Peterson kom med da han i 1884 startet sin fergeforbindelse over fjorden. Han tok opp igjen en flere hundre år gammel tradisjon. Under Baltzer Rustads tid på Horten vet vi at han solgte gården Horten til staten i forbindelse med at det skulle anlegges en flåtestasjon på Horten. I 1820 flyttet Rustad fergetrafikken fra gården Horten og til den bryggen som senere har fått navnet Rustadbrygga. Denne bryggen bygget han en gang i årene 1820-22. Etter Baltzer Rustad overtok sønnen Lars som drev fergetrafikken. I 1851 byttet Lars Rustad med Olaus Sørby i Våle. Det skjedde ved at de to byttet eiendommer, Rustad flyttet til Våle, Sørby til "Rustadrabben". Det var Sørby som hadde bryggen i 1855 når all dampskipstrafikk ble flyttet fra Skjerkebrygga til fergebrygga eller Rustabrygga, som den også kalles.

Sørby holdt ikke ut lenge som fergemann på Horten. Han fikk dårlige takster for sin fergetransport og i 1857 måtte han gi opp. Kranglen om fergeavgiftene var ikke slutt med dette. Staten kommer inn i bildet og sammen med Moss kommune forsøkte de å holde trafikken igang ved subsidier. Også Postdepartementet skulle yte bidrag. I 1874 er den gamle fergetrafikkens dager talte. Nå kom dampskipene til å spille en ny rolle i forbindelsen over fjorden.

Allerede i 1859 hadde apoteker Krohn, seilmakermester Johansen, boktrykker Stenberg alle fra Horten, og stortingsmann Holst i Moss, med assistanse fra verksmester Steenstrup ved Marinens Hovedverft, sett på muligheten for å anskaffe et dampskip til fart over fjorden. Flere hindringer gjorde at det ikke ble noe av planene.

Som nevnt startet konsul Rich. Peterson i 1884 en privat fergeforbindelse mellom Horten og Moss med dampskipet "Axel". Året etter satte han inn det nybygde "Bastø". Denne fergeforbindelsen var en av de få som på denne tiden ikke mottok subsidier fra staten. 1. januar 1911 overtok Alpha selskapet og fergeforbindelsen Horten-Moss var i selskapets eie.

Således er det riktig at Alpha as i år ville vært 100 år, men Bastøfergens jubileum er av tvilsom historisk riktighet.

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside