Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Preus Fotomuseum - på historisk grunn?

 

I 1976 ble Preus fotomuseum åpnet i Langaten i Horten. Da museet åpnet sa den svenske fotohistoriker Harold Zettersten "-Horten har idag tatt et stort skritt på det internasjonale fotografiske området, både fra en kvalitativ og en kvantitativ synsvinkel". Det kan synes underlig at vi i årets utgave av Borreminne har valgt å bruke plass på de planer Preus Fotomuseum har om å flytte fra Langgaten til Karljohansvern. Imidlertid mener vi det er viktig å dokumentere for leserne, og ettertiden, også noe av det som skjer idag, og som har historisk interesse.

Slik tenker arkitekten seg at deler av museet vil se ut dersom planene om en flytting til Magasin A blir gjennomført. Arkitektens tegning - Klikk for å forstørre

Preus Fotomuseum har en av verdens mest betydningsfulle samlinger av fototeknisk utstyr som viser alle sider ved fotografiets utvikling, av litteratur om eller relatert til fotografi og av fotografier av høy kunstnerisk kvalitet og kulturhistorisk betydning. Allerede i 1977, etter et års museumsdrift, ble museet tildelt en Museum of the Year-award, som det første norske museum.

Museet er av Borre kommune tilbudt lokaler i Magasin A på Karljohansvern. Lokalene ligger i 4. etasje i samme bygning som Marinemuseet. Lokalene er velegnet for museet. Magasin A er bygget i 1862 som lagerlokaler og festning for Marinen.

Interiørene er meget spennende og gir muligheter for å skape et fotomuseum som både er funksjonelt og vakkert. Lokaliseringen sammen med Marinemuseet er fordelaktig. Skulle flere deler eller hele bygget frigjøres for kulturformål, vil synergieffekten øke ytterligere.

 

Detalj fra lokalet - Klikk for å forstørre En spennende arkitektur gir intimitet og den rette atmosfære for et spennende fotomuseum. Bildet viser detalj fra det påtenkte lokalet i Magasin A

Magasin A er oppført i teglstein med nesten metertykke yttervegger, og måler 14 X 150 meter. Bygningen har fire etasjer, hver på 2100 kvadratmeter. Samtlige innvendige bærevegger og søyler er murt i kompakte teglkonstruksjoner.

Videre er alle dekkekonstruksjoner murt som bærehvelv. Bygningen er i meget god stand. Den er kontinuerlig vedlikeholdt under kontroll av riksantikvaren og bygningen har beholdt sin opprinnelige utforming. Målinger av relativ fuktighet i 4. etasje er tilfredstillende som utgangspunkt for museumsformål.

Det store mangfoldet av rom og former tilsier at større ombygningsarbeider ikke er nødvendig. Dette ser man klart i Marinemuseet, som utnyttet de mange mange romformer til sine gjenstander. Innstallering av heis, varevinduer, elektrisk opplegg, ventilasjon, toaletter og garderobe vil legge forholdene til rette for innredning til fotomuseum og for kommende virksomheter.

Arbeidet for å få flyttet Preus Fotomuseeum til Karljohansvern, er viktig. En flytting, kombinert med en eller annen form for statlig medvirkning til drift, synes å være nødvendig for å sikre at samlingene forblir i Horten, og at det fortsatt blir tilgjenglig for publikum. En samlokalisering med Marinemuseet kan gi Horten et unikt museeumstilbud som blir av stor historisk interesse. 1993 blir derfor på mange måter et skjebneår for den fremtidige skjebne for fotomuseet.

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside