Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Forord

 

Årets Borreminne har fått en noe annen form enn tidligere års utgaver. Vi har blant annet valgt å bruke noen farvefotografier. Antall sider er større enn noen gang, vi nærmere oss faktisk bokstørrelsen. Fortsetter utviklingen, må vi binde inn neste års utgave! Selv om heftet ser noe annerledes ut enn tidligere års hefter, har vi forsøkt å holde på de elementer som etterhvert er blitt en tradisjon. Derfor inneholder selvsagt årets utgave en hovedartikkel om en av distriktets gårder.

Vi har også forsøkt å bringe inn noen nye elementer, noen artikler som ikke er strengt historiske, men som er humoristiske, og som gir et tidsbilde fra den tiden de er skrevet. Redaksjonen ønsker flere slike artikler, og oppfordrer leserne til å sende oss slike artikler.

Av de mange bidragsytere til årets utgave må nevnes spesielt Leif Preus. Han har skrevet artikkelen om Johannes Flintoe, og har gitt oss tillatelse til å trykke reproduksjoner av Flintoes tegninger. Det er trolig første gang disse perler trykkes.

Årets Borreminne-komite har bestått av Knut G. Bjerva (red), Kjell Jakobsen, Tom Aas-Haug, Odd Kjeverud og Jan Ingar Hansen. De artikler som ikke er signert, er det komiteen som står bak. De artikler vi har fått fra andre, er signert.

En spesiell takk til Jan Ingar Hansen for det store arbeide han har utført på den datatekniske og førtrykk-siden. Han står også for alle bilder som ikke er signert.

red.

Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside