Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk


 

Bilder fra eldre tider

Laila Buaas (f. Waaler Jacobsen)

Som utflyttere flest har jeg med årene utviklet et forhold til Hortensdistriktet som har et noe nostalgisk preg. Intet sted kan sammenliknes med det stedet der en har trått sine barnesko. Det var vel en slags lengsel tilbake til hjemlige trakter ved siden av interesse for lokalhistorie som gjorde at jeg begynte å samle postkort fra Hortensdistriktet.

Folk var flittige til å skrive hilsener til hverandre rundt århundreskiftet. Postkort var et av tidens samtaleemner. Hvem hadde familien fått hilsener fra og hvilke nyheter kunne fortelles? Postkortene lå fremme på egnede skåler, slik at eventuelle gjester kunne se dem. Det ble tatt utallige motiver fra alle tenkelige steder. I Horten er de fleste gater systematisk blitt fotografert, og det er interessant å se hus og bygninger slik de opprinnelig så ut.

Fra min samling på ca. 600 forskjellige postkort fra Hortensdistriktet, har jeg plukket ut 7, alle tatt like etter århundreskiftet. 

Storgaten - Klikk for å forstørre Dette postkortet ble sendt i 1907. Alfred Berg-hjørnet kan man finne i utallige varianter. Dette kortet med stakittgjerdet og en liten hagestump helt ut til Storgaten synes jeg er sjarmerende.
Området rundt Metodistkirken har forandret seg gjennom årene. Beplantede hager måtte etterhvert vike for forretningsbygninger, Storgaten ser her ut som en fredelig gågate.

Metodistkirken - Klikk for å forstørre

Dampskipsbryggen Åsgårdstrand - Klikk for å forstørre Slik var det i Åsgårdstrand dengang E. Much vanket i traktene og fant motiver til mange av sine kjente malerier. Her "flanerer" damene og herrene på bryggen.
Småpiker i Åsgårdstrand tar seg et sjøbad. Av med strømper, støvler og mamelukker. På med en solid badedrakt Badeliv i Åsgårdstrand - Klikk for å forstørre
Fagerheim skole - Klikk for å forstørre Fagerheim skole slik den så ut den gang min mor var elev der og hadde Blindheim som lærer (ca. 1917).
Skolene var alltid plassert sentralt i bygda og var et sentrum i seg selv. Her ser vi skolebygningen på Skoppum midt i bildet. Skoppum, parti ved skolen - Klikk for å forstørre
Bastøy skolehjem - Klikk for å forstørre
Motiver fra Bastøy finnes det ikke så mange av på prospektkort. Her ser vi hovedko
mplekset, Bastøy skolehjem, slik det tok seg ut i 1904. Den 2,23 kvadratkilometer store øya ble kjøpt av Staten i 1898 til "særlig skolehjem for forsømte gutter".

Tilbake ] Ett nivå opp ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside