Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

 

Posten i Åsgårdstrand
Hvor var poståpneriet?

Knut Nergaard

Borreminne 1990 inneholdt en interessant artikkel av Odd Kjeverud om posten i Borre, herunder om Åsgårdstrands første poståpner samt poståpneriets beliggenhet. Jeg håper Kjeverud tillater meg å supplere opplysningene om Åsgårdstrand.

Det er riktig som Kjeverud sier at lærer Martin Andersen ble ansatt som den første poståpner i 1852. Derimot er det mer tvilsomt at han helt fra begynnelsen av underholdt poståpneriet i sin eiendom Stangs grunn 10 (nå Bakkegaten 3). Dit flyttet han langt seenere, hvis han i det hele tatt har bodd der, og han var i hvertfall ikke lenger poståpner.

Martin Andersen var lærer i Åsgårdstrand fra 1835 til 1873. Ifølge folketellingen 1865 bodde han på Grevens grunn 10 - skolehuset. Der bodde han antagelig så lenge han var lærer, og underholdt poståpneriet der. Ved neste folketelling i 1875 bodde han på Stangs grunn 16 - det senere Central Hotell - som leieboer hos skipsreder Johan Wesmann. Wesmann bodde da selv på Teien gård. Andersen som altså nå ikke lenger var lærer er titulert "Postmester", og han hadde sikkert poståpneriet der han bodde. I 1884 solgte Wesmann Teien og flyttet tilbake til Stangs grunn 16. Han hadde da leid bort mesteparten av huset til Lars Blom som begynte hotellvirksomhet her.

Sannsynligvis var det først på denne tid at Andersen flyttet med sine 3 døtre til Stangs grunn 10. Da var han 79 år og datteren Elisabeth (Elise) var samme år blitt konstituert i poståpnerstillingen. Hun fikk skjøte på eiendommen fra den tidligere eier Johannes Olsen i 1894, men de kan jo ha flyttet inn tidligere, kanskje som leieboere. Hvis de ikke kom til Stangs grunn 10 før i 1894, kan Martin Andersen ikke ha bodd der, han døde i 1887.

Elise døde i 1929 og hennes søstre Pauline og Thora henholdsvis i 1941 o& 1942. De ble meget gamle, Elise 88, Pauline 94 og Thora 97 år. Eldre Åsgårdstrandsfolk husker godt "frøknene Andersen" fra 1920-30 årene, dengang gamle damer så ut som gamle damer, med sorte omfangsrike klær fra topp til tå.

Etter denne digresjon og på grunnlag av Kjeveruds opplysninger kan det forsøksvis settes opp følgende oversikt over beliggenheten av poståpneriene/postkontorene i Åsgårdstrand:

1852-1873 Grevens grunn 10 (Skolehuset)
1873-ca 1884 Stangs grunn 16 ("Central",   
senere brent)
ca 1884-1907  Stangs grunn 10 (Bakkegt. 3)
1907-1936 Stangs grunn 26 (Stangsgt.8   
senere revet)
1936-1969  Thaulows plass (Banken)
1969-          Geo/Paletten varesenter

Flyttingen i 1969 skjedde ikke uten protester. Folk i Åsgårdstrand ønsket å beholde postkontoret der det var, i sentrum. Foreningen Åsgårdstrand Vel tok saken opp og sendte begrunnede protester til postmesteren i Tønsberg, Poststyret og Herredsstyret. Også andre lokalforeninger protesterte. Særlig var man irritert over Postmesterens arrogante holdning som da han i et tjenestebrev betegnet bykjernen som "den gamle strandstripen med det såkalte sentrum" og beskrev deler av Velforeningens argumentasjon som "erkesludder".

I ettertid - med utbyggingen av boligfeltene i nord og vest - må man vel kunne si at postkontoret har fått en naturlig beliggenhet. Den gang var imidlertid beliggenheten i periferien, og det er lett å forstå bitterheten i Åsgårdstrand. Denne flytting ble nok trumfet gjennom på feil tidspunkt - alt for tidlig.

Kilder:
Folketellingslister
Knut Spilling: Åsgårdstrandiana
Knut Nergaard: Foreningen Åsgårdstrand Vel 1927-1987

     

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside