Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk


 

Forord

I årets Borreminne, som er det største hittil med sine 56 sider, kan du lese om mangt og meget. I serien om gårder i kommunen har vi denne gang tatt for oss Nordre Braarud. Det er Endre Pedersen som har gått Braarudgårdens historie etter i sømmene, og som presenterer den for oss. Knut Nergaard har skrevet om posten og om ballastplassene ved Åsgårdstrand. Jan Brendalsmo om kirken på Løvøya, Bjørn Myhre om Borre - et merovingertid-senter i Øst-Norge, Kjell Jakobsen tar oss med på historiske stier og Trygve Skaug og Erna Flåten gir oss to tidsbilder. En fotomontasje fra eldre tider har Laila Buaas stått for.

Redaksjonskomiteen har også i år bestått av Endre Pedersen, Odd Kjeverud, Torn Greger Aas-Haug, Kjell Jakobsen og Kari Tørnby. Vi takker for innsendt stoff og for den interessen det er for vårt "minne". Til alle som har lyst til å bidra med noe sier vi som ifjor - "skriv"! Det er når vi mimrer litt alle, sammen at vi får gode "minner".

En takk også denne gang til våre annonsører og til Jørgensens Trykkeri. Og til slutt: Lykke til med årets Borreminne.

Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside