Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

 

Foto-innsamling på Nykirke

Snart tre år er gått siden tre av Borre Historielags medlemmer kom sammen for å starte en fotogruppe i Historielagets regi. Vårt mål var å samle inn bilder fra Nykirke, fra så langt tilbake som mulig og fram til 1960. Gruppen besto av Terje Korterød, Oddvar Flåten og Lars Frebergsvik. Sveinung Jensen var med for å avfotografere bildene.

Borre Historielags styre ble meget begeistret over ideen, og bevilget kr. 4.500, - til innsamlingen. Styret håpet, og håper fremdeles, at andre deler av kommunen vil gjøre det samme. På Nykirke fulgte vi skolekretsens grenser. Ca. 600 bilder ble samlet inn. Hvert bilde ble avfotografert, tekstet med årstall, når det ble tatt, sted og eier. Bildene er samlet inn i ringpermer og er Borre Historielags eiendom.

Klikk for å forstørre bildene!

Nykirke Jernbanestasjon 1922. Smalsporet bane Stort bilde
Nykirke Jernbanestasjon ca. 1950. (Revet i 1990). Bredsporet bane. Stort bilde
Nykirke Landhandel ca. 1940 med Esso bensinpumpe Stort bilde
Nykirke mot Vermelid, Våle med stabbesteiner, klokkergården og kirken Stort bilde

En helg våren 1988 hadde fotogruppen utstilling på Fagerheim skole. 50-60 av de mest interessante og beste bildene ble forstørret opp og stilt ut, de øvrige bildene var i ringpermer. 300-400 mennesker så utstillingen - og fortellinger og diskusjoner oppsto etter som bildene ble studert. Bildene er også vist på Horten Gymnas, ved en tilstelning for elever og foreldre på Fagerheim skole og Nykirke Sanitetsforenings eldretreff, "Torsdagstreffet", som holdes i idrettsforeningens klubbrom.

Allerede under utstillingen ble det snakket om å utgi et hefte som inneholdt ca 100 av de mest interessante bildene. Fotogruppen har nå fått en pris på et slikt hefte, og i løpet av 1991 regner vi med at heftene skal være ferdige for salg. Vi vet at det fremdeles er noen som har bilder som er av interesse for Historielaget. Er du en av dem - kontakt Lars Frebergsvik - telefon 78 227.

Tilbake ] Ett nivå opp ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside